English version

Motivasjonsbrev for master i kunstterapi

Når du søker på master i kunstterapi, må du levere et motivasjonsbrev.

Motivasjonsbrevet skal være på opptil 800 ord og strukturert i fire deler.

Det leveres via innleveringsportal for opptaksprøver (student.oslomet.no). Du laster det opp i PDF-format.

Hva skal motivasjonsbrevet inneholde?

Del 1: Motivasjon

Beskriv motivasjonen din for å søke på master i kunstterapi.

Gi en kort oversikt over kvalifikasjonene dine knyttet til helse, psykologi og/eller visuell kunst, kunstterapeutiske ferdigheter, eventuelt andre erfaringer som er relevante for å studere kunstterapi.

Del 2: Visuelle kunstverk

Dokumentasjon, det vil si foto, av to egenproduserte visuelle kunstverk (maleri, tegning, collage, installasjon eller skulptur) samt skriftlig refleksjon om bildene.

Det ene kunstverket skal være av dine sterke sider i samspill med andre. Skriv dine refleksjoner om kunstverket og beskriv hva som kan være dine styrker knyttet til kunstterapeutisk samhandling med mennesker (enkeltpersoner eller grupper).

Det andre kunstverket skal være av dine svakheter i samspill med andre. Skriv dine refleksjoner om kunstverket og beskriv hva som kan være dine svakheter knyttet til kunstterapeutisk samhandling med mennesker (enkeltpersoner eller grupper).

Del 3: Muligheter

Tenk på realistiske muligheter, og beskriv hvor og med hvilken klientgruppe du kan tenke deg å gjennomføre de 160 timene praksis som inngår i studiet. Dette kan også være en del av ditt nåværende arbeid.

Del 4: Mulig tema for masteroppgave

Beskriv hva du kunne tenke deg å studere i din masteroppgave.