Referanser inn i EndNote

Skrive inn referanser manuelt

Importere fra databaser til EndNote

Du kan søke og importere referanser fra databaser til EndNote-biblioteket ditt.

Dette kan gjøres på flere måter:

Importere referanser fra Word til EndNote

EndNote kan hente referansene fra et dokument med referanser som er laget med utgangspunkt i et annet EndNote-bibliotek.

Tenk deg at du mottar et Word-dokument fra en medstudent eller kollega med referansene som er hentet fra hans eller hennes EndNote-bibliotek. Følg fremgangsmåten nedenfor for å importere disse referansene til ditt EndNote-bibliotek.

Bare teksten og EndNote-programmet må være åpnet på PC'en, lukk derfor andre programmer.

I EndNote-programmet: Gå til Tools -> Cite While You Write [CWYW] -> Import Traveling Library.

Velg hvilket EndNote-bibliotek eller -base du ønsker å få referansene importert til. Referansene kommer inn med en gang!

Slette duplikater 

Automatisk sletting av duplikater ved import fungerer bare ved søk og import via EndNote (Online Search).

Dersom du ønsker at referanser som allerede ligger i ditt bibliotek ikke blir importert på nytt:

Edit > Preferences > Duplicates > hak av for Automatically discard duplicates

NB! Dette gjelder kun ved Online Search, ikke ved søk direkte i databasen og så eksport til EndNote.

Trenger du hjelp?

Kom på kurs eller veiledning i biblioteket (student.oslomet.no) eller spør i vår digitale skranke (student.oslomet.no).

Publisert: 04.03.19 | Universitetsbiblioteket