Referanser inn i EndNote

Skrive inn referanser manuelt

Importere fra databaser til EndNote

Du kan søke og importere referanser fra databaser til EndNote-biblioteket ditt.

Dette kan gjøres på flere måter:

Importere referanser fra Word til EndNote

EndNote kan hente referansene fra et dokument med referanser som er laget med utgangspunkt i et annet EndNote-bibliotek.

Tenk deg at du mottar et Word-dokument fra en medstudent eller kollega med referansene som er hentet fra hans eller hennes EndNote-bibliotek. Følg fremgangsmåten nedenfor for å importere disse referansene til ditt EndNote-bibliotek.

Bare teksten og EndNote-programmet må være åpnet på PC'en, lukk derfor andre programmer.

I EndNote-programmet: Gå til Tools -> Cite While You Write [CWYW] -> Import Traveling Library.

Velg hvilket EndNote-bibliotek eller -base du ønsker å få referansene importert til. Referansene kommer inn med en gang!

Slette dubletter ved import - dublettkontroll

Automatisk sletting av dubletter ved import fungerer bare ved søk og import via EndNote (Online Search).

Dersom du ønsker at referanser som allerede ligger i ditt bibliotek ikke blir importert på nytt:

Edit > Preferences > Duplicates > hak av for Automatically discard duplicates

NB! Dette gjelder kun ved Online Search, ikke ved søk direkte i databasen og så eksport til EndNote.

Trenger du hjelp?

Kom på kurs eller veiledning i biblioteket (student.oslomet.no).

Publisert: 04.03.19 | Universitetsbiblioteket