English version

Referansar inn i EndNote

Tips og triks til korleis sette inn referansar i EndNote.

Skrive inn referansar manuelt

Kva felt skal fyllast ut – APA 7th (PDF, student.oslomet.no).

Importere frå databasar til EndNote

Du kan søke og importere referansar frå databasar til EndNote-biblioteket ditt.

Dette kan gjerast på fleire måtar:

Importere referansar frå Word til EndNote

EndNote kan hente referansane frå eit dokument med referansar som er laga med utgangspunkt i eit anna EndNote-bibliotek.

Tenk deg at du får eit Word-dokument frå ein medstudent eller kollega med referansane som er henta frå hans eller hennar EndNote-bibliotek. Følg denne fremgangsmåten for å importere desse referansane til EndNote-biblioteket ditt:

Slette duplikat

Automatisk sletting av duplikat ved import fungerer berre ved søk og import via EndNote (Online Search).

Rettleiing frå Universitetet i Stavanger: fjerne duplikat (stavanger.instructure.com).

Dersom du ønsker at referansar som allereie ligg i biblioteket ditt ikkje blir importert på nytt:

Edit > Preferences > Duplicates > hak av for Automatically discard duplicates.

NB! Dette gjeld berre ved Online Search, ikkje ved søk direkte i databasen og deretter eksport til EndNote.

Treng du hjelp?

Kom på kurs eller rettleiing i biblioteket (student.oslomet.no).