English version
Hodetelefoner som henger på et stativ.

AV-utlån og IT-servicedesk

Studentar og tilsette kan låne over 40 forskjellige typar AV-utstyr og få hjelp til ulike IT-utfordringar.

Mellombels flytting av tenestene

Til slutten av april 2024: AV-utlån og IT-servicedesk for studentar er flytta til rom P372 i 3. etasje i P48.

AV-utlånet og IT-servicedesk i P48

I 3. etasje, rom P372 i Pilestredet 48, kan du låne og få rettleiing i bruk av audiovisuelt utstyr (AV), til dømes lydopptakar, videokamera og projektor.

I tillegg hjelper IT-servicedesk deg med IT-relaterte utfordringar. Her kan du mellom anna få hjelp til problem med program, tilgangar, utskrifter, filer og liknande, i tillegg til problem med datamaskinar og skrivarar på studiestaden.

Rettleiing og informasjon om IT-konto og passord, e-post, Office 365, utskrift, pålogging til eduroam / trådlaust nettverk, programvare og lagring ved OsloMet (student.oslomet.no).

AV-utlånet

AV-utstyr kan du reservere i søketenesten Oria:

Låne eller førehandsbestille AV-utstyr

Kontaktinformasjon

Opningstider, AV-utlånet og IT-servicedesk

Informasjon om opningstider: IT-servicedesk for tilsette (ansatt.oslomet.no) eller IT-servicedesk for studentar (student.oslomet.no).