English version
Hodetelefoner som henger på et stativ.

IT-servicedesk og AV-utlån

Få hjelp til ulike IT-utfordringar. Studentar og tilsette kan også låne over 40 forskjellige typar AV-utstyr.

IT-servicedesk

IT-servicedesk finn du i 1. etasje i Pilestredet 48. Her kan du mellom anna få hjelp til problem med program, tilgangar, utskrifter, filer og liknande, i tillegg til problem med datamaskinar og skrivarar på studiestaden. Hos IT-servicedesk i P48 kan du også låne og få rettleiing i bruk av audiovisuelt utstyr (AV), til dømes bandopptakar, videokamera og projektor.

Rettleiing og informasjon om IT-konto og passord, e-post, Office 365, utskrift, pålogging til eduroam / trådlaust nettverk, programvare og lagring ved OsloMet (student.oslomet.no).

Opningstider IT-servicedesk, P48

Informasjon om opningstider (student.oslomet.no).

AV-utlånet, P48

Oversikt over kva type AV-utstyr ulike brukargrupper ved OsloMet kan reservere i Oria:

Låne eller førehandsbestille AV-utstyr

Kontaktinformasjon