English version

Undervisningstilbod frå biblioteket

OBS! Vi jobbar med organiseringa av undervisningstilbodet. Meir informasjon kjem i august.
Fram til då kan du kontakte kontaktbibliotekarane.

Kontaktbibliotekaren har spesielt ansvar for fagområda til instituttet og samarbeid med lærarar, forskarar og studentar der.

Kontaktbibliotekarane kan hjelpe med

Sjå òg sidene våre med fagressursar for kvart institutt, der kontaktbibliotekaren presenterer litteraturkjelder som er spesielt interessante innanfor fagområda til instituttet.

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)

  Institutt for åtferdsvitskap (AV), Kjeller:

  Laster inn ...

  Institutt for rehabiliteringsvitskap og helseteknologi (RHT), ergoterapi og ortopediingeniør, Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for rehabiliteringsvitskap og helseteknologi (RHT), fysioterapi, Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for naturvitskapelege helsefag (NVH), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for sjukepleie og helsefremjande arbeid (SHA), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), Kjeller:

  Laster inn ...

  Støtte for forsking, Pilestredet:

  Laster inn ...

  Støtte for forsking, Kjeller:

  Laster inn ...
 • Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI)

  Institutt for barnehagelærarutdanning (BLU), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for internasjonale studium og tolkeutdanning (IST), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for yrkesfaglærarutdanning (YLU), Kjeller:

  Laster inn ...

  Støtte for forsking, Kjeller:

  Laster inn ...

  Ph.d.-støtte for utdanningsvitenskap for lærarutdanning:

  Laster inn ...
 • Fakultet for samfunnsvitskap (SAM)

  Handelshøgskulen ved OsloMet (HHS), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Ph.d.-støtte for ABI:

  Laster inn ...

  Institutt for journalistikk og mediefag (JM), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for sosialfag (SF), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Ph.d.-støtte for SF:

  Laster inn ...
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

  Institutt for bygg- og energiteknikk (BE), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for estetiske fag (EST), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for informasjonsteknologi (IT), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK), Pilestredet:

  Laster inn ...

  Institutt for produktdesign (PD), Pilestredet:

  Laster inn ...
 • Sentre og forskningsinstitutt

  Arbeidsforskningsinstituttet AFI, 
  By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 
  Forbruksforskingsinstituttet SIFO, 
  Senter for profesjonsstudier (SPS):

  Laster inn ...

  Velferdsforskningsinstituttet NOVA:

  Laster inn ...
Publisert: 08.04.2019 | Universitetsbiblioteket