Kontaktbibliotekarar

Kontaktbibliotekarane kan hjelpe med

Sjå òg sidene våre med fagressursar for kvart institutt, der kontaktbibliotekaren presenterer litteraturkjelder og nettstader som er spesielt interessante innanfor fagområda til instituttet.

Kontaktbibliotekarar på OsloMet

Fakultet for helsefag

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
Trine Remvik, Pilestredet
Kari Kalland, Kjeller
Forskningsstøtte: Malene Wøhlk Gundersen, Pilestredet
Forskningsstøtte: Elisabeth Karlsen, Kjeller

Institutt for fysioterapi
Kristin Røijen, Pilestredet

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
Trine Remvik, Pilestredet

Institutt for radiografi og tannteknikk
Kristin Røijen, Pilestredet

Institutt for farmasi og bioingeniør
Kristin Røijen, Pilestredet

Institutt for atferdsvitenskap
Lilja M. Berg, Kjeller

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning
Tone Berg Knudsen, Pilestredet

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
Hege Skahjem, Pilestredet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning
Synnøve Uri, Kjeller
Forskningsstøtte: Lilja Berg, Kjeller

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning
Ingjerd Legreid Ødemark, Pilestredet

Fakultet for samfunnsvitenskap

Institutt for journalistikk og mediefag
Kirsten Stang, Pilestredet

Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
Effat Zahedifar, Pilestredet

Institutt for sosialfag
Camilla Thorvik, Pilestredet

Handelshøyskolen ved OsloMet
Birgit Müller-Nilssen, Pilestredet
Silje Skogheim, Pilestredet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Institutt for bygg og energiteknikk
Vilde Farup Halvorsen, Pilestredet

Institutt for informasjonsteknologi
Vilde Farup Halvorsen, Pilestredet

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
Vilde Farup Halvorsen, Pilestredet

Institutt for produktdesign
Gyrid Vikøren, Kjeller
NB: fra 1. august 2019: Elise Valseth

Institutt for estetiske fag
Tone Hoemsnes, Pilestredet

Sentre og andre institutter

Senter for profesjonsstudier (SPS)
Inga Lena Grønlund, Pilestredet

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Bettina Grødem Knutsen, Pilestredet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Inga Lena Grønlund, Pilestredet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Inga Lena Grønlund, Pilestredet

Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA)
Tordis Korvald, Pilestredet

Publisert: 08.04.19 | Universitetsbiblioteket