English version

Kontaktbibliotekarar

Kontaktbibliotekarane kan hjelpe med

Sjå òg sidene våre med fagressursar for kvart institutt, der kontaktbibliotekaren presenterer litteraturkjelder og nettstader som er spesielt interessante innanfor fagområda til instituttet.

Kontaktbibliotekarar på OsloMet

Fakultet for helsefag

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Trine Remvik, Pilestredet
Kari Kalland, Kjeller
Forskningsstøtte: Malene Wøhlk Gundersen, Pilestredet
Forskningsstøtte: Elisabeth Karlsen, Kjeller

Institutt for fysioterapi

Trine Remvik, Pilestredet

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Hege Kristin Ringnes, Pilestredet

Institutt for naturvitenskapelige helsefag

Trine Remvik, Pilestredet

Institutt for atferdsvitenskap

Lilja Johannessen, Kjeller

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning

Tone Berg Knudsen, Pilestredet

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Hege Skahjem, Pilestredet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Vegard Syrstad
Forskningsstøtte: Lilja Johannessen, Kjeller

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Ingjerd Legreid Ødemark, Pilestredet

Fakultet for samfunnsvitenskap

Institutt for journalistikk og mediefag

Kirsten Stang, Pilestredet

Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag

Effat Zahedifar, Pilestredet

Institutt for sosialfag

Camilla Thorvik, Pilestredet
Ph.d.-støtte: Anne Tangen

Handelshøyskolen ved OsloMet

Birgit Müller-Nilssen, Pilestredet
Silje Skogheim, Pilestredet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Institutt for bygg og energiteknikk

Vilde Farup Halvorsen, Pilestredet

Institutt for informasjonsteknologi

Vilde Farup Halvorsen, Pilestredet

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

Vilde Farup Halvorsen, Pilestredet

Institutt for produktdesign

Elise Valseth, Kjeller

Institutt for estetiske fag

Tone Hoemsnes, Pilestredet

Sentre og andre institutt

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Inga Lena Grønlund, Pilestredet

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Bettina Grødem Knutsen, Pilestredet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Inga Lena Grønlund, Pilestredet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Inga Lena Grønlund, Pilestredet

Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA)

Tordis Korvald, Pilestredet

Publisert: 08.04.19 | Universitetsbiblioteket