Norwegian version
Janne Thu Ilstad

Janne Thu Ilstad

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Social work

Subject areas

Child care   Text analysis   Immigration policies   Juridical arguing   Culture and power   Philosophy of science   Children's rights   Asylum seeking children   Rhetorics

Scientific publications

Otterlei, Marte Tonning ; Ilstad, Janne Thu ; Paulsen, Erik (2021). Foreldre i krise: foreldres opplevelser med en omsorgovertakelsesprosess. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 98.
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-04

Haldar, Marit ; Ilstad, Janne Thu ; Engebretsen, Eivind (2019). Hva er velferdstekster, og hvordan studere dem?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. p. 144-160. Fagbokforlaget.

Ilstad, Janne Thu (2017). Bruno Latours relevans for rettsteorien: Produksjonen av rettslige kjensgjerninger i asylsaker vedrørende "barnets tilknytning til riket". 17 p. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 40.

Ilstad, Janne Thu ; Bondevik, Hilde (2016). Asylum-seeking Children: Affiliation to Norway or the ‘Home Country’. Nordic Journal of Human Rights. Vol. 34.
https://doi.org/10.1080/18918131.2016.1208412

Ilstad, Janne Thu (2014). Barnets tilknytning til riket : en analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen. 24 p. Kritisk juss. Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/2407

Ilstad, Janne Thu ; Engebretsen, Eivind ; Heggen, Kristin (2012). Sann alder?. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Ed.). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.

Ilstad, Janne Thu ; Haldar, Marit ; Engebretsen, Eivind (2010). Annerledeshet og språkpolitikk: Et inkluderende språk?. Engebretsen, Eivind; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia; Kristeva, Julia (Ed.). Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk.



These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete