English version
Janne Thu Ilstad

Janne Thu Ilstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Tekstanalyse   Asylpolitikk   Juridisk argumentasjon   Kultur og makt   Vitenskapsteori, fakta og kunnskapsproduksjon   Barns rettigheter   Asylsøkende barn   Retorikk

Vitenskapelige publikasjoner

Otterlei, Marte Tonning ; Ilstad, Janne Thu ; Paulsen, Erik (2021). Foreldre i krise: foreldres opplevelser med en omsorgovertakelsesprosess. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 98.
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-04

Haldar, Marit ; Ilstad, Janne Thu ; Engebretsen, Eivind (2019). Hva er velferdstekster, og hvordan studere dem?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 144-160. Fagbokforlaget.

Ilstad, Janne Thu (2017). Bruno Latours relevans for rettsteorien: Produksjonen av rettslige kjensgjerninger i asylsaker vedrørende "barnets tilknytning til riket". 17 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 40.

Ilstad, Janne Thu ; Bondevik, Hilde (2016). Asylum-seeking Children: Affiliation to Norway or the ‘Home Country’. Nordic Journal of Human Rights. Vol. 34.
https://doi.org/10.1080/18918131.2016.1208412

Ilstad, Janne Thu (2014). Barnets tilknytning til riket : en analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen. 24 s. Kritisk juss. Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/2407

Ilstad, Janne Thu ; Engebretsen, Eivind ; Heggen, Kristin (2012). Sann alder?. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.

Ilstad, Janne Thu ; Haldar, Marit ; Engebretsen, Eivind (2010). Annerledeshet og språkpolitikk: Et inkluderende språk?. Engebretsen, Eivind; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia; Kristeva, Julia (Red.). Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig