Norwegian version
Lars Rolf Larsen

Lars Rolf Larsen

Publications and research

Dissemination

Fegri, Kai Andre ; Larsen, Lars Rolf (2023). Yrkesfaglærer-/Yrkessjåførlærerutdanning for landslinjene i videregående skole. Seminar for landslinjene Vg3 Yrkessjåfør. Landslinjene, videregående skole.

Larsen, Lars Rolf ; Karstensen, Steinar ; Holt, John David; Holtet, Jon Ingar; Bakken, Roger ; Ødegård, Erik Refseth (2022). Fagfornyelsen innnen teknologiske fag. Nordyrk Conference 2022. Campus Norrköping, Linköping University, Sweden.

Larsen, Lars Rolf (2022). Utfordringer og muligheter ved gjennomføringen av utdanningsreformen Fagfornyelsen. Nordyrk 2022. Linköping universitet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete