Norwegian version
Tron Inglar

Tron Inglar

Fields of study

Academic disciplines

General education   Education

Subject areas

Guidance   Experiencial learning   Empirical research   Career counselling   Pedagogy in enterprices

Scientific publications

Inglar, Tron (2015). Erfaringslæring i yrkesopplæringen - hva er det, og kan det forebygge frafall?. Inglar, Tron (Ed.). Erfaringslæring. Kapittel 4. p. 19-43. Portal forlag.

Inglar, Tron (2015). Erfaringslæring. ISBN: 9788283140415. 138 p. Portal forlag.

Inglar, Tron (2015). Kyndighetsformer og yrkespedagogiske prinsipper. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 5. p. 94-113. Gyldendal Akademisk.

Inglar, Tron (2014). Proficiency Forms and Vocational Pedagogical Principles. Journal of the International Society for Teacher Education . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2538

Inglar, Tron (2011). Læreplanforskning og dokumentanalyse. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Ed.). Om å tolke og forstå tekster. 5. p. 59-84.

Inglar, Tron (2011). Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn. 16 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/1177

Inglar, Tron (2005). Hvilke kyndighetsformer er sentrale i yrkesopplæring og yrkesfaglærerutøvelse?. Karlsen, Geir; Krogstad, Atle (Ed.). FoU i praksis 2005. Konferanserapport. faglig_bok_institusjon.



These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete