English version
Tron Inglar

Tron Inglar

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Veiledning   Erfaringslæring   Empirisk forskning   Karriereveiledning   Bedriftspedagogikk

Samarbeidsrelasjoner

Profesjonshøjskolen Metropol (Danmark), Roskilde Universitetscenter (Danmark), Åbo Universitet (Finland),Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus.Åbo akademi Universitet. Euroguidance, Tsjekkia

Vitenskapelige publikasjoner

Inglar, Tron (2015). Erfaringslæring i yrkesopplæringen - hva er det, og kan det forebygge frafall?. Inglar, Tron (Red.). Erfaringslæring. Kapittel 4. s. 19-43. Portal forlag.

Inglar, Tron (2015). Erfaringslæring. ISBN: 9788283140415. 138 s. Portal forlag.

Inglar, Tron (2015). Kyndighetsformer og yrkespedagogiske prinsipper. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 5. s. 94-113. Gyldendal Akademisk.

Inglar, Tron (2014). Proficiency Forms and Vocational Pedagogical Principles. Journal of the International Society for Teacher Education . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2538

Inglar, Tron (2011). Læreplanforskning og dokumentanalyse. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Red.). Om å tolke og forstå tekster. 5. s. 59-84.

Inglar, Tron (2011). Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn. 16 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/1177

Inglar, Tron (2005). Hvilke kyndighetsformer er sentrale i yrkesopplæring og yrkesfaglærerutøvelse?. Karlsen, Geir; Krogstad, Atle (Red.). FoU i praksis 2005. Konferanserapport. faglig_bok_institusjon.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig