English version
Tron Inglar

Tron Inglar

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Veiledning   Erfaringslæring   Empirisk forskning   Karriereveiledning   Bedriftspedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner

Inglar, Tron (2015). Erfaringslæring i yrkesopplæringen - hva er det, og kan det forebygge frafall?. Inglar, Tron (Red.). Erfaringslæring. Kapittel 4. s. 19-43. Portal forlag.

Inglar, Tron (2015). Erfaringslæring. ISBN: 9788283140415. 138 s. Portal forlag.

Inglar, Tron (2015). Kyndighetsformer og yrkespedagogiske prinsipper. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 5. s. 94-113. Gyldendal Akademisk.

Inglar, Tron (2014). Proficiency Forms and Vocational Pedagogical Principles. Journal of the International Society for Teacher Education . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2538

Inglar, Tron (2011). Læreplanforskning og dokumentanalyse. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Red.). Om å tolke og forstå tekster. 5. s. 59-84.

Inglar, Tron (2011). Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn. 16 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/1177

Inglar, Tron (2005). Hvilke kyndighetsformer er sentrale i yrkesopplæring og yrkesfaglærerutøvelse?. Karlsen, Geir; Krogstad, Atle (Red.). FoU i praksis 2005. Konferanserapport. faglig_bok_institusjon.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig