Voksne studenter som prater sammen på campus

Kompetanseheving for organisasjoner

Hva slags kompetanseheving trengs på din arbeidsplass?

Standardiserte kursprogram kan gi begrenset læringsutbytte og stemmer ikke alltid med organisasjonenes reelle behov. Med OsloMets profesjonsfaglige og forskningsbaserte kompetanse bidrar vi til løsninger som er arbeidslivsrelevante og praksisnære. 

Ta kontakt med fagmiljøer på OsloMet som kan skreddersy et tilbud til din organisasjon.  

 • Lærerutdanning, barnehage og internasjonale studier

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, særlig gjennom studentenes praksis og gjennom oppdragsbasert samarbeid om kunnskaps- og kompetanseutvikling. Vi har en rekke internasjonale samarbeidspartnere innen både forskning og utvikling og studentutveksling.

  Mer informasjon om skreddersydde kurs og studier innen dette fagfeltet

  Kontaktperson

  Laster inn ...
 • Ingeniørfag, teknologi, kunst og design

  Fakultet for teknologi, kunst og design følger opp regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» og ønsker å styrke arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv blant annet om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen fakultetets fagområder. Kompetansehevingstiltakene skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov.

  Mer om livslang læring ved Fakultetet for teknologi, kunst og design

  Kontaktperson

  Laster inn ...
 • Helsevitenskap

  Fakultet for helsevitenskap ønsker å styrke arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv blant annet om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen fakultetets fagområder. Kompetansehevingstiltakene skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov.

  Ta kontakt med oss!

 • Økonomi og ledelse

  School of Management er organisert som en del av Handelshøyskolen ved Fakultet for samfunnsvitenskap. School of Management er OsloMets senter for etter- og videreutdanning i ledelse. Når vi får et oppdrag fra en kunde, eller vinner en anbudskonkurranse, er det mange detaljer som må på plass før studiet eller kurset er leveringsklart.

  Vi samarbeider aktivt med oppdragsgiver i flere runder for å få innspill fra de som vet «hvor skoen trykker». Slik kvalitetssikrer vi form og innhold sammen. Dersom oppdraget er et utdanningstilbud med studiepoeng må det i tillegg godkjennes i universitetets studieutvalg, i tråd med gjeldende regelverk.

  Vi skreddersyr kompetanseutvikling innen etter- og videreutdanning i ledelse.

  Kontaktperson

  Laster inn ...
 • Sosialfag

  KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering

  Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) er et samarbeid mellom OsloMet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering. KAI skal tilby praksisnære etter- og videreutdanninger, med vekt på etterutdanning, som kobler forskningsbasert kompetanse til behovet i dagens arbeidsmarked.

  Mer om utdanning og kompetanseutvikling ved KAI

  Kontaktperson

  Laster inn ...

  Institutt for sosialfag

  Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr en rekke videreutdanninger for det sosialfaglige feltet. Instituttet er Norges største innen sosialfaglig forskningsmiljø. Sosialfag tilbyr oppdragskurs både for Bufdir og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir./NAV) innen barnevernfaglig arbeid, kollegaveiledning, økonomisk rådgivning eller Supported Employment. 

  Ta kontakt med Team EVU

 • Arkiv-, bibliotek og informasjonsvitenskap

  Institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr i dag tre forskjellige videreutdanninger på oppdrag innen barn, medier og bibliotek, bibliotek i samfunnet og dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis. I tillegg har det også blitt utviklet på oppdrag et lederutviklingsprogram for Troms Fylkeskommune i samarbeid med School of Management ved Handelshøyskolen.

  Ta kontakt med Team EVU