Voksne studenter i et auditorium

Kompetanseheving for organisasjoner

Trenger dere et kompetanseløft?

OsloMet utvikler løsninger som er skreddersydd din virksomhets behov. Medarbeidere får både teori og øvingsoppgaver levert digitalt. De kan studere når og hvor de vil.

Vi arbeider aktivt sammen med dere i flere runder for å få innspill fra de som vet hvor skoen trykker. På den måten sikrer vi både innhold og form sammen. 

Standardiserte kursprogram kan gi begrenset læringsutbytte i forhold til virksomheters reelle behov. Med vår sterke profesjonsfaglige og forskningsbaserte kompetanse bidrar vi til gode løsninger som er arbeidslivsrelevante og praksisnære.

OsloMet har flere oppdragsfinansierte opplærings- og utdanningstilbud. Med et tett samarbeid mellom fagmiljø og arbeidsliv skaper vi  undervisningsopplegg for utvikling og endring for din virksomhet.    

Oversikt over skreddersydd utdanning

 • Lærerutdanning, barnehage og internasjonale studier

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, særlig gjennom studentenes praksis og gjennom oppdragsbasert samarbeid om kunnskaps- og kompetanseutvikling. Vi har en rekke internasjonale samarbeidspartnere innen både forskning og utvikling og studentutveksling.

  Mer informasjon om skreddersydde kurs og studier innen dette fagfeltet

  Kontaktperson

   Laster inn ...
  • Ingeniørfag, teknologi, kunst og design

   Fakultet for teknologi, kunst og design følger opp regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» og ønsker å styrke arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv blant annet om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen fakultetets fagområder. Kompetansehevingstiltakene skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov.

   Mer om livslang læring ved Fakultetet for teknologi, kunst og design

   Kontaktperson

    Laster inn ...
   • Helsevitenskap

    Fakultet for helsevitenskap ønsker å styrke arbeidet med livslang læring. Fakultetet samarbeider tett med praksisfeltet, arbeids- og næringsliv blant annet om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen fakultetets fagområder. Kompetansehevingstiltakene skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov.

    Kontaktperson

     Laster inn ...
    • Økonomi og ledelse

     School of Management er organisert som en del av Handelshøyskolen ved Fakultet for samfunnsvitenskap. School of Management er OsloMets senter for etter- og videreutdanning i ledelse. Når vi får et oppdrag fra en kunde, eller vinner en anbudskonkurranse, er det mange detaljer som må på plass før studiet eller kurset er leveringsklart.

     Vi samarbeider aktivt med oppdragsgiver i flere runder for å få innspill fra de som vet «hvor skoen trykker». Slik kvalitetssikrer vi form og innhold sammen. Dersom oppdraget er et utdanningstilbud med studiepoeng må det i tillegg godkjennes i universitetets studieutvalg, i tråd med gjeldende regelverk.

     Vi skreddersyr kompetanseutvikling innen etter- og videreutdanning i ledelse.

     Kontaktperson

      Laster inn ...
     • Sosialfag

      KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering

      Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) er et samarbeid mellom OsloMet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering. KAI skal tilby praksisnære etter- og videreutdanninger, med vekt på etterutdanning, som kobler forskningsbasert kompetanse til behovet i dagens arbeidsmarked.

      Mer om utdanning og kompetanseutvikling ved KAI

      Kontaktperson

       Laster inn ...

       Institutt for sosialfag

       Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr en rekke videreutdanninger for det sosialfaglige feltet. Instituttet er Norges største innen sosialfaglig forskningsmiljø. Sosialfag tilbyr oppdragskurs både for Bufdir og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir./NAV) innen barnevernfaglig arbeid, kollegaveiledning, økonomisk rådgivning eller Supported Employment. 

       Ta kontakt med Team EVU

      • Arkiv-, bibliotek og informasjonsvitenskap

       Institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr i dag tre forskjellige videreutdanninger på oppdrag innen barn, medier og bibliotek, bibliotek i samfunnet og dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis. I tillegg har det også blitt utviklet på oppdrag et lederutviklingsprogram for Troms Fylkeskommune i samarbeid med School of Management ved Handelshøyskolen.

       Ta kontakt med Team EVU