English version

Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring (FYKE)

Gruppen jobber med prosjekter knyttet til kontinuerlige endringer i yrker, arbeid og utdanning. Endringer som krever nytenking både når det gjelder krav til kompetanse og til læringsprosesser på tvers av læringsarenaer.

Primærmedlemmer
14
Prosjekter
13
Samarbeidspartnere
19

Nasjonale og internasjonale

Prosjektene våre vil preges av kontinuerlige endringer og utfordringer både i yrkene, utdanningsstrukturen, arbeidsmarkedets og samfunnets behov for kompetanse, samt tilrettelegging av gode læringsprosesser basert på tidligere erfaringer. Dette berører også den framtidige kompetansen til yrkesfaglærere, instruktører i lærebedrifter og opplæringskontor samt lærerutdannere og skoleledere.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Fag- og yrkesopplæringen i Norge er basert på et trepartssamarbeid mellom utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette er i tråd med konvensjon nr. 142 vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det innebærer at området har mange interessenter og aktører i utvikling av utdanningstilbud. Skoler, lærebedrifter og opplæringskontor inngår i utdanningssystemet og bør spille på lag. I tillegg finnes det mange nettbaserte opplæringstilbud og digitale læringsstøttesystemer initiert av både bransjeorganisasjoner og private aktører. De siste årene har vi sett at opplæringsløpene i fag- og yrkesopplæringen åpner for alternative/parallelle veier i tillegg til dagens 2+2 modell (2 år i skole, 2 år i lærebedrift). Det er ordninger som bl.a. praksisbrev, vekslingsmodell, fagbrev på jobb, modulbasert fagbrev og kombinert yrkes- og studiekompetanse.

   Etter Kunnskapsløftet er strukturen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene endret og læreplanene skal gjennom en fagfornyelse der også grunnleggende verdier og prinsipper skal inn.

   Omstillinger i arbeidslivet vil i økende grad stille krav til ny og endret kompetanse. Yrkesfagene preges også av en stor andel innvandrere og voksne med annen utdannings- og erfaringsbakgrunn. Dette gjelder på alle nivåer – også innenfor høyere utdanning. Vurdering og verdsetting av realkompetanse blir derfor sentralt. Den høye andelen innvandrere og bruk av utenlandsk arbeidskraft i noen bransjer, utfordrer også organisering av arbeid og det norske/nordiske verdigrunnlaget som likestilling, demokrati, arbeidsmiljøforskrifter. 

  • Forskningsprosjekter

   • Relevant og profesjonsrettet yrkesfaglærerutdanning.
   • Den profesjonelle smaken.
   • Matematikk som verktøy i arbeidsliv og yrkesfaglærerutdanning.
   • Personal epistemology. Between plumbers and apprentices at the building site.
   • Yrkespedagogiske potensialer i ny struktur og læreplaner for bygg- og anleggsteknikk.
   • Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner.
   • Innhold og struktur i yrkesopplæringen (fagfornyelsen).
   • Project Based Education in Technical Education at Merowe University of Technology.
   • European Green Mastery: Comparison and development of skills and competences in the green sectors, EQF levels 2-6, through Learning Outcome based qualifications (Erasmus+ Sector Skills Alliances 2018-2021).
   • Nye verktøy for helhetlig dokumentasjon og analyse av læring (HELDAL). Et Innovasjonsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd/Finnut Innovasjon (2019 – 2022).
   • Strategisk og operativt arbeid med verdsetting av realkompetanse.
   • UPSKILL/BIA kompetansekartlegging.
   • Entrepreneurship Mindset Tool VISJON 2030/Innovasjon Norge.

   Avsluttede prosjekter:

   • RefuNEET (Erasmus+, 2016-2018)
   • RefuSkills (Erasmus+, 2016-2018)
   • INNSTRUK (2016-2018)
  • Ph.d.-prosjekter

   • Den profesjonelle smaken (Daniel Bødker Lund).
   • Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner  (Åse Norunn Nedrebø Bruvik).
  • Samarbeidspartnere

   • Conexus as
   • Kompetanse Norge
   • Merowe University of Technology
   • NHO
   • NTNU
   • Rogaland fylkeskommune
   • Telemark fylkeskommune
   • Utdanningsdirektoratet

   Partnere i EGREEN-prosjektet:

   • NTI-MMM
   • Euromasc
   • Norges Grønne fagskole – Vea
   • Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe
   • KALIBAO
   • Wiener Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (WIAB)
   • Eesti Maatikuehitajate Liit
   • Yebisu Eesti
   • European Landscape Contractors Association
   • Asociacion para el Desarrollo de la Comarca de la Loma (ADLAS)
   • Van Senten Groenprojecten