English version

Teknologi i arbeid og læring

Kunnskapsområdet teknologi og læring fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering, robotisering, simulering og relasjoner mellom teknologi og læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning.

Forskning på utvikling av læringsteknologier, endring av læringsprosesser og lærerrollen, samt nettstøttet undervisning og veiledning i lærerutdanning er også svært aktuelle tema. 

De ulike FoU-prosjektene under Teknologi i Arbeid og Læring (TAL) vil dermed tematisere ulike forskningsområder. En overordnet forskningstilnærming vil være Yrkesfaglige kunnskaps- og læringskulturer i møte med digitalisering og automatisering (YRKAD). Denne tilnærmingen kopler teknisk orientert forskning på den ene siden og humanistisk/samfunnsvitenskapelig forskning på den annen. Dette utgjør et viktig kunnskapsreservoar og fundament for å imøtekomme og gripe an de mange utfordringer som det nye arbeidslivet stiller oss overfor. 

Her kan en tenke seg at TALs inngang/tilnærming vil ta utgangspunkt i den «teknisk orienterte» forskningen (med utgangspunkt i teknologien, slik som VR, AR, simulatorer, 3D printing og så videre), men vil selvfølgelig også forholde seg til og benytte humanistisk/samfunnsvitenskapelige perspektiver, da det er læring i bred forstand som er temaet.  

Noen aktuelle forskningsspørsmål kan være: 

Naisbitt definerer megatrender som store, sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske endringer som finner sted sakte, men sikkert, og som i det øyeblikk de har slått rot, påvirker oss i minst ett tiår. Noen kommende globale megatrender som vil ha betydning for forskergruppens interesseområde vil kunne være:

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Prosjekter

   • Læringsfabrikken
   • Virtuell sveising
   • Simulering
   • Digitale læremidler
   • Online Learning
   • Career Learning 4.0
  • Samarbeidspartnere

   • Norwegian Catapult Centre
   • VIKEN Teknologiklynge 4.0
   • Fagbokforlaget
   • Aas videregående skole
   • Raufoss videregående skole
   • Fagskolen Innlandet
   • Göteborgs universitetet
   • Universität Hamburg
   • Häme University of Applied Sciences
   • Moeve aps