'Barna først'-strategien til Husbanken

I rapporten dokumenteres og analyseres 'Barna først'-strategien, der barnefamilier uten betjeningsevne gis mulighet til startlån fra Husbanken.

Om prosjektet

I rapporten dokumenteres og analyseres Barna først strategien, der barnefamilier uten betjeningsevne gis, mulighet til startlån. Strategien innebærer at startlånet gis på fleksible vilkår, som avdragsfrihet et mindre antall år og opp til 50 års nedbetalingstid. Formålet er at barnefamilier, gjennom å bli eiere av egen bolig, både oppnår en mer stabil bosituasjon, samtidig som voksenpersonene motiveres til aktivt å søke yrkesdeltakelse for slik å bli i stand til å innfri forpliktelsene knyttet til lånet. Prosjektet, som er en samarbeid med Oslo Economics, er delt inn i tre deler. Rapporten dokumenterer pilotkommunenes erfaringer av strategien så langt, samt eventuelle utfordringer. 

Rapport

Holm et al (2020): Evaluering av Barna først: Husbankens virkemidler for å få barnefamilier fra leie til eie (biblioteket.husbanken.no), rapport til Husbanken.