English version
FUSILLI prosjektlogo

Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation (FUSILLI)

Prosjektet utforsker nye måter å produsere og distribuere mat i 12 europeiske byer. OsloMet og Oslo kommune er norske partnere i prosjektet, som har fått støtte fra Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning.

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å bygge en urban matplan for å oppnå en integrert og trygg helhetlig overgang mot sunne, bærekraftige, sikre, inkluderende, rettferdige og kostnadseffektive matsystemer, gjennom gjennomførbar og overførbar innovativ bypolitikk som fører til implementering av forbedrede tiltak i alle faser av matvarekjeden. 

Alle aktiviteter i prosjektet skal forankres i de fire FOOD 2030-politikkprioriteringene til EU (Ernæring for bærekraftige og sunne dietter; Klimasmarte og miljømessige bærekraftige matsystemer; Sirkularitet og ressurseffektive matsystemer; Innovasjon og empowerment av lokalsamfunn).

    Laster inn ...

    Aktuelt

    Nytt EU-prosjekt vil endre matsystemet i byene

    Gjennom eksperimentelle metoder og kunnskapsdeling skal forskere utforske nye måter å produsere og distribuere mat i europeiske byer.

    Fiskehandler i Danmark