Future

Prosjektet er en oppfølging av unge mellom 16 og 21 år som har gjennomgått grunnskole eller tilsvarende opplæring, med lovfestet rett til videregående opplæring, som har utfordringer med å skaffe seg og beholde en læreplass etter å ha fullført to år på videregående skole.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Involvert støttepersonell skriver kontinuerlig en logg om egen assistanse og vurdering av utfordringer knyttet til å støtte studenter og arbeidsplasser.

Prosjektet er en del av prosjektporteføljen ved KAI/Oslo Mets studie av støtteapparatets rolle i inkluderings- og kvalifiseringsprosesser på arbeidsplassen.