Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks

Dette forskningsrådsprosjektet har tatt for seg økningen i risikoen for naturkatastrofer på grunn av klimaendringer, og ser på utfordringene i klimatilpasningsarbeidet. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2014-18.

Om prosjektet

Prosjektet har tatt for seg økningen i risikoen for naturkatastrofer på grunn av klimaendringer, og så på utfordringene i klimatilpasningsarbeidet. Prosjektet fokuserte særlig på lokalsamfunn som har erfart økning i flom og ras og spør lokale myndigheter følgende: Hvordan kan planlegging og erfaringsnettverk øke kapasiteten for klimatilpasning og håndteringen av flom og ras?

Vi forsøker å svare på dette med lokale case-studier i Norge, Sverige og Tyskland, med spørreundersøkelser til relevante regionale myndigheter i Norge, et casestudie av et flernivå pilotnettverk på klimatilpasning, og med et juridisk studie.

Prosjektet har inngått i Forskningsrådets KLIMAFORSK-program.