English version

Heterogene investorer og aktivaallokeringer

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, sammen med variasjonen i aktivaallokering.

  • Mer om prosjektet

    Vi undersøker hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, samt hvordan aktivaallokering varierer med personlig erfaring og utdanningsbakgrunn. 

    Vi fokuserer spesielt på det pengepolitiske sjokket og undersøker om husholdninger overfører pengepolitikk gjennom deres finansielle investeringer. I tillegg analyserer vi effekten av personlig erfaring med børskrakk og spør om denne kriseerfaringen endrer risikoholdning og inverstingsatferd. Vi studerer også utdanningsbakgrunn og undersøker om det å ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon påvirker økonomisk utfall og handelsatferd i framtiden.

  • Medlemmer

    Laster inn ...