English version
Danielle Zhang

Danielle Zhang

Kort om

Dan is Associate Professor of Finance at Oslo Business School. She received a Ph.D. in Finance from Erasmus University Rotterdam and was a visiting Ph.D. scholar at the Stern School of Business at New York University. She worked at BI Norwegian Business School for six years before joining Oslomet. Her research interests cover the areas of empirical corporate finance, executive compensation, and corporate governance. She has published in Review of Finance, Journal of Corporate Finance, and Journal of Empirical Finance.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Loureiro, Gilberto; Makhija, Anil; Zhang, Dan (2020). One dollar CEOs. Journal of Business Research . Vol. 109.

Zhang, Dan (2017). CEO Dividend Protection. Journal of Empirical Finance . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/11250/2472556

Dittmann, Ingolf; Yu, Ko-chia; Zhang, Dan (2017). How Important Are Risk-Taking Incentives in Executive Compensation?. Review of Finance . Vol. 21.

Zhang, Dan; Dittmann, Ingolf; Maug, Ernst (2011). Restricting CEO Pay. Journal of Corporate Finance .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig