English version

CEOs Personal Risk Attitudes and Corporate Financing and Investment

Dette prosjektet prøver å svare på hvordan lederens personlige holdninger til risiko påvirker bedriftens atferd.

Hva bidrar best til å forklare bedriftens valg av investerings- og finansieringsprosjekter (finansbeslutninger)? Klassiske teorier i 
finans legger vekt på egenskaper ved bedriften, bransjen og markedet, men nyere empirisk forskning gir begrenset støtte til slike teorier. En ny trend i finansforskningen studerer derfor personlige preferanser hos de lederne som tar disse finansbeslutningene. Dette prosjektet prøver å svare på hvordan lederens personlige holdninger til risiko påvirker bedriftens atferd. Mer spesifikt vil vi undersøke forholdet mellom de valg lederen tar i sin personlige økonomi og de valg lederen tar på vegne av bedriften.

  • Samarbeidspartnere

    Hamid Boustanifar (EDHEC Business School)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...