English version

Humanitær Rapport 2019: Mellom velferdsstaten og frivilligheita

Ei rekkje frivillige, offentlege og private aktørar driv tiltak for å møte humanitære behov i Noreg. På oppdrag for Røde Kors skal NOVA utarbeide ein humanitær rapport som gir ei samla oversikt over kva for nokre offentlege tiltak og frivillige aktørar som møter sårbare grupper.

Rapporten skal fokusere på følgjande målgrupper:

Formålet med oppdraget er blant anna å identifisere udekte humanitære behov og gi 10-årige framskrivingar av gjeldande humanitære behov, for å støtte det framtidige strategiske arbeidet til organisasjonen.