English version

Humanitær Rapport 2019: Mellom velferdsstaten og frivilligheten

En rekke frivillige, offentlige og private aktører driver tiltak for å møte humanitære behov i Norge. På oppdrag for Røde Kors skal NOVA utarbeide en humanitær rapport som gir en samlet oversikt over hvilke offentlige tiltak og frivillige aktører som møter sårbare grupper.

Rapporten skal fokusere på følgende målgrupper:

Formålet med oppdraget er blant annet å identifisere udekkede humanitære behov og gi 10-årige framskrivinger av gjeldende humanitære behov, for å støtte organisasjonens framtidige strategiske arbeid.