Inkluderende undervisning i høyere utdanning

Hvordan kan undervisning legges til rette både for økt tilgang til, og gjennomføring av, høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelser?

Hvordan erfarer fagansatte i den norske universitets- og høyskolesektoren å undervise studenter med funksjonsnedsettelser? Hvordan går de frem for å møte denne studentgruppens tilretteleggingsbehov i undervisningen? Hva trenger fagansatte for å gjøre undervisning tilgjengelig for et større studentmangfold? Dette er spørsmål som undersøkes i denne kvalitative studien. 

Allerede i søkeprosessen til høyere utdanning er studenter med funksjonsnedsettelser ofte fraværende. Av dem som begynner på et studium er det mange som faller fra underveis. 

Et mål i denne studien er å utforme forslag til hvordan undervisning kan legges til rette både for økt tilgang til, og gjennomføring av høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelser.

Metoden er kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter og fagansatte i høyere utdanning om deres erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser.