En enkel og kunnskapsbasert arbeidsbeskrivelse av mentorrollen på arbeidsplassen

På oppdrag fra Hovedorganisasjonen Virke skal AFI/KAI levere en enkel og kunnskapsbasert arbeidsbeskrivelse av mentorrollen på arbeidsplassen, basert på det treårige FoU-prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping».

I prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» intervjuet forskerne Ø. Spjelkavik og H. Enehaug i overkant av 30 mentorer i ulike virksomheter. Med utgangspunkt i dette skal AFI/KAI levere en enkel og kunnskapsbasert arbeidsbeskrivelse av mentorrollen på arbeidsplassen. 

Prosjektets delmål:

  1. Første delmål tar for seg å oppsummere kunnskapen fra FoU-prosjektet om betydningen av mentorrollen. I tillegg til å oppsummere denne kunnskapen vil vi gjennomgå eldre rapporter og forskningsartikler som drøfter mentorrollen i kontekst av norsk arbeidsliv for å støtte opp om arbeidsbeskrivelsen sitt kunnskapsgrunnlag.
  2. Andre delmål tar for seg utviklingen av en pilot-beskrivelse rettet mot arbeidsgivere. Denne pilot-beskrivelsen er en arbeidsbeskrivelse på tre til fire sider som beskriver mentorrollen og skal brukes i å kommunisere innholdet og betydningen av denne rollen for arbeidsinkludering rettet mot Virke sine medlemsbedrifter.
  3. Dette delmålet innebærer å teste ut pilot-beskrivelsen på referansebedrifter. Her vil vi oppsøke et utvalg av Virke sine medlemsbedrifter og presentere pilot-beskrivelsen for arbeidsgivere og få tilbakemeldinger på om arbeidsbeskrivelsen av mentorrollen blir tyde-lig kommunisert, om de forstår hva mentorrollen er og hvordan den kan bli brukt som verktøy inn i arbeidsinkludering i deres virksomhet. Ut ifra deres tilbakemeldinger vil vi justere pilot-beskrivelsen.
     
  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...