English version
Håvard Helgesen

Håvard Helgesen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Helgesen, Håvard Lunde (2021). China in Ohio: Contradictions and opportunities under shifting conditions in the North American Rust Belt. 14 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 31.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-2898-2020-04-04Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig