English version

Peopleless offices – Informasjonens rolle og flyten i den digitale arbeidsplassen

Forskningsprosjektet undersøker hva som skjer med arbeidspraksis knyttet til informasjon når den fysiske arbeidsplassen forsvinner og arbeidet utføres i en diffus digital arbeidsplass.

Den futuristiske ideen om "peopleless offices" tar Alvin Tofflers papirløse kontor steget lengre ved å utfordre den tradisjonelle oppfatningen av en arbeidsplass. Tomme kontorer ble plutselig en virkelighet da mange arbeidsplasser stengte midlertidig for å hindre spredning av koronaviruset. Som resultat har arbeidsplasser begynt å kollektivt gjennomføre arbeidsoppgaver digitalt til fordel for fysisk oppmøte. Det er en fundamental forandring av arbeidsvilkår etter at vi i over 200 år bokstavelig talt har gått på jobb. Helt siden den industrielle revolusjonen. 

Dette prosjektet undersøker konsekvensene for informasjonspraksis i arbeidet, med fokus på hvordan interaksjon der informasjon spiller en sentral rolle framstår og reforhandles på en digital arbeidsplass. 

For mer informasjon om prosjektet se den engelske versjonen av prosjektbeskrivelsen. Lenke finner du oppe til venstre på denne siden. 

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...