English version

Utforsking av kvalitet i svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen i Palestina

Ph.d.-prosjektet vil benytte ulike forskningsmetoder for å utforske kvaliteten på omsorgen gitt til nybakte mødre og deres nyfødte barn i Palestina, veiledet av Quality Maternal and Newborn Care Framework (QMNCF). Studien vil også validere en arabisk versjon av et QMNCF-spørreskjema, og dermed tilrettelegge for lignende studier i regionen.

Forskningsprosjektet vil utforske kvaliteten på offentlig palestinsk svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg på Vestbredden ved å gjennomføre tre uavhengige kvantitative og kvalitative studier. Den første studien vil utforske hvordan helsepersonell oppfatter kvaliteten på omsorgen.

Den andre studien vil validere en arabisk versjon av Framework for Quality maternal and Newborn Care - QMNC (qmnc.org).

Den tredje studien vil utforske nye mødres erfaring og syn på omsorgen de har mottatt under svangerskapet, fødselen og i barselperioden.

Studiene vil bidra til å få en dypere kunnskap om behov og utfordringer som kan informere beslutningstakere om hva som trengs for å forbedre tjenestene. Videre vil validering av QMNCF-indeksen på arabisk kunne bidra positivt til mer forskning på kvaliteten i fødselsomsorgen i andre arabisktalende land.

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til forbedret mødre- og nyfødthelse ved å utforske kvaliteten på omsorgen for mødre og nyfødte på Vestbredden.

Prosjektet er en del av NORHEDII prosjektet MIDRED ved OsloMet (uni.oslomet.no).

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

  Khadeja Zaza Khawla, ph.d.-kandidat

  Assosierte deltakere

  Laster inn ...

  Eksterne deltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Birzeit University, West Bank, Palestine
  • University of Dundee, Scotland