UDE - Ungdomsmedvirkning

Rammeavtale mellom Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og Oslo kommune Utdanningsetaten, avdeling for skoleanlegg, for bistand til medvirkning for barn og unge, med spesielt fokus på medvirkning i forbindelse med utbygging på Mortensrud i Oslo og forskningsbasert evaluering av denne.

AFI vil gi bistand til 1) prosjektorganisering, -utvikling og planlegging av medvirkningsarbeidet på Mortensrud, 2) medvirkningsprosesser på Mortensrud, med spesielt fokus på barn og unge, 3) integrering av medvirkning i undervisningsplanen, 4) dokumentere og evaluere prosessene og resultatene, 5) identifisere og oversette resultater, funn og suksessfaktorer, med mål om å 6) utvikle overførbar metodikk til bruk i Oslo kommune.

Prosjektet vil i samarbeid med oppdragsgiver utvikle det vi kaller UDE-modellen: Unges Deltagelse & Engasjement i lokal stedsutvikling (UDE), der tre overordnede fokusområder, innvirkning, oversetting og læring, vil utgjøre rommet for samskaping av gode medvirkningsprosesser.

Prosjektets metodiske tilnærming tar utgangspunkt i AFIs opparbeidede erfaring med å jobbe tett med oppdragsgiver i utarbeiding, gjennomføring og vurdering av lokal praksisendring.

Med rammeavtalen har AFI og Utdanningsetaten et langsiktig mål om å utvikle en systematikk for kunnskapsbasert og målrettet medvirkning for og i Osloskolen, med overførbarhet til andre etater i Oslo kommune og norske skoler generelt. 

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Astri Margrethe Dalseide, Kåmmån AS
   • Sara Berge Lorenzen
   • Karoline Hjorth (fotograf)