Nettstudier ved OsloMet

Vi har både korte kurs og lengre utdanninger innenfor mange ulike fagområder. Detaljer om oppstart og søknadsfrist finner du under hvert enkelt studium. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert med flere studier.

Utdanning for permitterte og arbeidsledige

Noen emner er spesielt beregnet på deg som er arbeidsledig eller permittert som følge av koronapandemien. Det er gratis å delta, men på enkelte emner må du betale semesteravgift. Regjeringen har åpnet for at det er mulig å motta dagpenger og studere samtidig fram til 1. juli 2021. 

Fire studenter sitter og jobber sammen ved et bord.
Ønsker du å komme videre i karrieren?

Vurderer du å ta etter- og videreutdanning? Karriereveilederne ved OsloMet har gode råd.

Alle nettstudier ved OsloMet

Lærerutdanning