Ønsker du å komme videre i karrieren?

Fire studenter sitter og jobber sammen ved et bord.

Etter- og videreutdanning kan være veien til nye og spennende arbeidsoppgaver på den jobben du har, eller et springbrett til en ny karriere.

– Digitalisering og satsingen på mer bærekraftige løsninger preger hele samfunnet. Arbeidslivet endrer seg raskere enn før.

Utdanning og kunnskap er ferskvare og blir fortere utdatert. Vi må alle lære hele livet. Etter- og videreutdanning er derfor viktigere enn noen gang, sier Bodil Innset, karriereveileder ved OsloMet.

Cecilie Slettvoll Martinsen og Bodil Innset, begge karriereveiledere ved OsloMet, har laget noen råd til deg som er nysgjerrig på å ta etter- og videreutdanning.

Hvorfor ta etter- og videreutdanning?

På grunn av de store endringene i arbeidslivet, må noe av kompetansen din oppdateres. Du må også være forberedt på å bruke kompetansen som du allerede har, på nye måter. Det var situasjonen i arbeidslivet før koronakrisen, og dette behovet har bare forsterket seg etter koronautbruddet.

Jobber du i en sektor der endringene er store, vil du som arbeidstaker kunne øke mulighetene dine til å være med på denne utviklingen og påvirke endringene som skjer, og kanskje åpner det seg noen nye og spennende dører på jobbmarkedet i fremtiden.

Arbeidstakere som har tatt etter- og videreutdanning, «opplever bedre ferdigheter og oppgir økt bruk av sin læring i jobb», ifølge funn fra ekspertutvalget som ble oppnevnt av regjeringen for etter- og videreutdanning i 2019.

Deltakerne føler også økt selvtillit og mestringsfølelse på arbeidsplassen og økt motivasjon for å delta i mer opplæring senere.

Hva er forskjellen mellom etterutdanning og videreutdanning?

Kort fortalt gir videreutdanning deg formell kompetanse i form av studiepoeng og har en eksamensform. Videreutdanning kan være nødvendig dersom man ønsker et karriereskifte.

Etterutdanning er ofte kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, og som har som hovedmål å vedlikeholde og oppdatere den kompetansen du allerede har.

Både etter- og videreutdanning gir deg mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk, noe du vil ha glede og nytte av i ditt videre arbeidsliv.

Hvilket studium skal du velge?

Start med å kartlegge dine interesser, og hva du ønsker å få ut av studiene.

Er målet å bli bedre i, eller fylle på kunnskap innen et fagfelt du ønsker å jobbe med? Da er det viktig å finne ut hvilken kompetanse du ønsker å styrke for å nå målet.

Er målet ditt å bytte jobb? Sett av god tid i prosessen og tenk igjennom hva som motiverer deg. Er planene forenlig med ditt privatliv og den balansen du ønsker mellom jobb og privatliv?

Hva er viktig å tenke på når du skal velge etter- og videreutdanning?

Sett ord på og konkretiser innholdet i jobben du ønsker deg, og sjekk ut jobbmarkedet for den type stillinger du ønsker. På denne måten øker du sjansene dine for å fullføre studiene, for å få de arbeidsoppgavene du ønsker deg og for at du vil trives i jobben.

Når du skal velge en utdanning, bør du først tenke godt igjennom hvilke ønsker du har for en fremtidig jobb. Ønsker du å fylle på og videreutvikle deg innenfor ditt nåværende yrke, eller ønsker du deg et karriereskifte?

Oppdater deg på hva arbeidslivet har behov for. Tenk gjennom dine egne ønsker og behov. Kartlegg hva som er viktig for deg, og hva som motiverer deg.
 

Bodil Innset og Cecilie Slettvoll Martinsen.

Bodil Innset og Cecilie Slettvoll Martinsen er karriereveiledere ved avdeling for utdanning, OsloMet. Foto: Mattias Müller

Hvordan studere ved siden av full jobb?

Ta hensyn til livssituasjonen din når du vurderer etter- og videreutdanning. Det vil kreve ekstra tid og energi fra deg som student.

Har du familie og full jobb kan det være en god ide å snakke med nærmeste familie og arbeidsgiveren din. Gjennom å forankre, og legge en god plan hjemme og på arbeidsplassen, vil det forhåpentligvis gjøre studietiden din mindre krevende og lettere å gjennomføre.

Ha god struktur og sett av tid i kalenderen til studier, jobb og privat.

Kan du få økonomisk støtte?

Ønsker du å videreutvikle deg innen et fagfelt som vil være positivt for din arbeidsgiver, vil dette øke sjansene dine for å få økonomisk støtte.

Forbered en god presentasjon der du belyser fordelene med å ta en etter- og videreutdanning.  Hva du vil kunne utrette og bidra med etter fullført etter- og videreutdanning. Få også frem motivasjonen din for kompetansehevingen.

Mange arbeidsgivere ser på etter- og videreutdanning som en god investering. Dette vil kunne gi deg noen goder, som for eksempel fri til å studere i arbeidstiden og hjelp til å finansiere studiene dine.

Velger du en videreutdanning som støttes av lånekassen, kan du som student søke om lån og stipend. Høsten 2020 innfører Lånekassen (lanekassen.no) nye regler for støtte som gir større fleksibilitet for voksne og videreutdanning.

Hvordan finne informasjon om etter- og videreutdanning?

En rekke høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr et variert utvalg av etter- og videreutdanninger.

Ved OsloMet tilbyr vi nå en rekke nettbaserte studier.

Her finner du den totale oversikten over etter- og videreutdanningene ved OsloMet.

En samlet oversikt over alle etter – og videreutdanningstilbud i Norge finner du på nettsidene til utdanning.no

Kontakt

Har du spørsmål, så kan du ta kontakt med oss på e-post.

Studentliv

Jente ligger i en hengekøye i skogen og leser. Det ligger brune blader på bakken, er lite blader på trærne og hun har sol i ansiktet.
Bli kjent med studentbyen Oslo

I studentbyen Oslo kan du gå på kafé før frokost, sitte på lesesalen om dagen og dingle i en hengekøye i marka om natta. Det er kort vei fra liv og røre i sentrum til stillheten i skogen.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.

Jente som sitter på biblioteket og leser.
Topp ti på campus

Josefine har studert på OsloMet i snart ett år, og viser dere sine ti favoritter på campus Pilestredet.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.

Flere hundre studenter sitter på en gressplen med armene til værs.
Dette er OsloMet

Læringsrike praksisperioder i arbeidslivet – og en sosial studietid. Ved OsloMet får du kunnskap og erfaringer for livet!

Publisert: 17.06.20 | OsloMet