English version
Gunnar Ree

Gunnar Ree

Kort om

Adferdsanalyse, videnskapsfilosofi, psykologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tagliabue, Marco ; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2020). The effects of feedback on cooperation in the prisoner’s dilemma game simulating a closed market scenario. Revista Brasileira de Análise do Comportamento. Vol. 15.
https://doi.org/10.18542/rebac.v15i1.8671

Tagliabue, Marco ; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2017). The value of contingencies and schedules of reinforcement: Fundamentals of behavior analysis contributing to the efficacy of behavioral business research. 7 s. Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP). Vol. 1.
https://www.sabeconomics.org/wordpress/wp-content/

Bugten, Oliver Barth; Sagvik, Camilla; Ree, Gunnar (2017). Opp og stå! Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 44.

Carvalho, Lucas Couto De; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2017). An ethnographic study of tagging behavior. Behavior and Social Issues (BSI). Vol. 26.
https://doi.org/10.5210/bsi.v26i0.6621

Ree, Gunnar ; Sandaker, Ingunn (2016). Seleksjon på forskjellige nivåer av organisert kompleksitet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 43.

Agbota, Tete Kobla ; Sandaker, Ingunn ; Ree, Gunnar (2015). Verbal operants of corruption: A study of avoidance in corruption behavior. Behavior and Social Issues (BSI). Vol. 24.
https://doi.org/10.5210/bsi.v.24i0.5864

Ree, Gunnar (2014). De små forskjellers narcissisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.

Sandaker, Ingunn ; Andersen, Britt ; Ree, Gunnar (2014). Byråkrati, variasjon og læring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.

Ree, Gunnar (2013). En enhetlig forklaringsmodell. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/2023

Ree, Gunnar (2012). Kontekstualisme, dualisme og valg av analytiske enheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 39.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig