Bioteknologi- og kjemiingeniør-studenter gjør eksperimenter i et laboratorium.

Bioteknologi- og kjemiingeniør

Bachelorprogram

Som bioteknologi- og kjemiingeniør kan du blant annet jobbe med medisinsk forskning, bioanalytiske og rettsmedisinske analyser, legemidler, matvarer, vannrensing og biodrivstoff.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvis du mangler generell studiekompetanse eller enkelte fag fra videregående skole, kan du søke på dette studiet om du har bestått ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

  Hvis du har generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1, R2 eller fysikk 1, kan du søke på tre-terminsordningen.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 009.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Bachelorstudiet bioteknologi- og kjemiingeniør kombinerer teoretisk undervisning med praktisk arbeid i moderne laboratorier allerede fra første semester.

  Du blir godt kjent med undervisere og medstudenter, det legges vekt på samarbeid, og du får oppgaver som er relevante for arbeidslivet. Du får også samarbeide med våre industri- og forskningspartnere.

  I de første semestrene får du innføring i nødvendige basisfag som er nødvendige for senere å gå i dybden på mer avanserte kjemiske og bioteknologiske problemstillinger.

  Du lærer å bruke ulike teknikker for opparbeiding av prøver, moderne analysemetoder innen kjemisk og biokjemisk analyse og endre det genetiske materialet i celler.

  Du lærer også hvordan levende celler kan brukes til produksjon av biologiske produkter som blant annet antibiotika, hormoner og enzymer.

  Genteknologiske metoder, DNA-analyser, kjemiske og biokjemiske analyser, separasjonsteknologi og fermentering er viktige i denne utdanningen.

  Du får også opplæring i HMS og kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

  Alle ingeniørutdanningene har grunnlagsfagene matematikk, fysikk, statistikk, teknologiledelse og programmering.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • lærerstyrte øvinger
  • laboratorieøvelser
  • prosjektoppgaver
  • innleveringer
  • muntlige presentasjoner

  Gjennom øvinger, laboratorieøvelser og ulike typer innleveringer får du jevnlig tilbakemelding på din faglige utvikling.

  Studiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en bedrift eller forskningsinstitusjon, hvor du får spennende og verdifull erfaring fra arbeidslivet.

  Forelesninger
  40 %
  Praktiske oppgaver
  20 %
  Egenstudier
  40 %
 • Innføringskurs i kjemi

  Studiet har et emne i grunnleggende kjemi i første semester som forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående.

  Vi har et nettbasert innføringskurs (x.oslomet.no) som repeterer viktige begreper i kjemien.

  • Hvis du har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du bruke noen timer på dette kurset.
  • Hvis du ikke har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset før studiestart.
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Noen eksempler på steder du kan jobbe er

  • forskningsinstitutter
  • analyselaboratorier
  • sykehuslaboratorier
  • renseanlegg
  • oppdrettsanlegg
  • gjenvinningsanlegg
  • leverandører av kjemisk og bioteknologisk laboratorieutstyr

  Kunnskap i kjemi og bioteknologi blir viktig i mange sektorer i framtiden.

  På ingeniørstudiet ved OsloMet får du innblikk i begge fagområdene, og sammenhengen mellom dem. Du får bred kunnskap som kan brukes innen mange fagfelt.

  Du utdanner deg til et stort arbeidsmarked innen bioteknologisk og kjemisk industri og forskning.

  I tillegg til jobber i produksjons- og laboratorievirksomhet, kan du kvalifisere deg til ulike jobber innen administrasjon, salg og vedlikehold av teknisk utstyr.

  En bachelor i bioteknologi og kjemi gir deg tittelen ingeniør, og gjør deg klar for å gå ut i jobb etter tre år.

  Det kan også være første trinn på veien mot videre utdanning på master- og doktorgradsnivå.

 • Utveksling

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Studenthistorier

Bilde av Bengt på laboratoriet. Bengt er kledd i hvit frakk. På bordet er det kjemiustyr og kjemikalier. Det er lyse farger i laboratoriet, med hvite benker og skap.
Bengt utvikler noe som brukes i alle hjem

Bruker kjemikunnskapene når han utvikler nye vaskemidler, såper og kremer for Orkla.

Bilde av Nils i produksjonsanlegget. I bakgrunnen er det store tanker i børstet metall, rør, ledninger og en måler.
Fikk jobb gjennom bacheloroppgaven

Nils fikk jobb i et selskap som produserer bakterier som kan gi bedre fiskehelse. Bacheloroppgaven i bioteknologi og kjemi var med på å gi han jobben.

To kjemistudenter skviser sagt ut av avokadokjøtt
Ingeniører som lager avokadosåpe

Hva har avokadosåpe med kjemi å gjøre? Ganske mye, viser det seg.