English version
Ahmet Soylu

Ahmet Soylu

Kort om

Jeg er professor i informatikk og leder for gruppen for innovasjon, digital transformasjon og bærekraft. Tidligere var jeg seniorforsker ved SINTEF Digital, senioringeniør ved DNV GL, postdoktor ved Universitetet i Oslo (UiO) og besøksforsker ved University of Oxford. Jeg fikk min doktorgrad i informatikk i 2012 fra University of Leuven. Mine hovedforskningsinteresser faller inn i ontologi-drevne informasjonssystemer og ontologi-drevne design av informasjonssystemer fra et menneske-datamaskin-interaksjonsperspektiv. Mine nylige forskningsaktiviteter er knyttet til digital transformasjon, dataintegrasjon, og dataforvaltning for industrielle og åpne data ved hjelp av teknologier og prinsipper for Semantic Web og Linked Data.

Vitenskapelige publikasjoner

Khan, Akif Quddus; Matskin, Mihhail; Prodan, Radu; Bussler, Christoph; Roman, Dumitru ; Soylu, Ahmet (2024). Cloud storage cost: a taxonomy and survey. World wide web (Bussum). Vol. 27.
https://doi.org/10.1007/s11280-024-01273-4

Khan, Akif Quddus; Matskin, Mihhail; Prodan, Radu; Bussler, Christoph; Roman, Dumitru ; Soylu, Ahmet (2024). Cloud storage tier optimization through storage object classification. Computing.
https://doi.org/10.1007/s00607-024-01281-2

Khan, Akif Quddus; Nikolov, Nikolay Vladimirov; Matskin, Mihhail; Prodan, Radu; Bussler, Christoph; Roman, Dumitru ; Soylu, Ahmet (2024). A Taxonomy for Cloud Storage Cost. Communications in Computer and Information Science (CCIS).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-51643-6_23

Layegh, Amirhossein; Hossein Payberah, Amir; Soylu, Ahmet ; Roman, Dumitru ; Matskin, Mihhail (2023). ContrastNER: Contrastive-based Prompt Tuning for Few-shot NER. Cuzzocrea, Alfredo; Sharmin, Moushumi; Teranishi, Yuuichi; Towey, Dave (Red.). 2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/COMPSAC57700.2023.00038

Nikolov, Nikolay Vladimirov; Solberg, Arnor; Prodan, Radu; Soylu, Ahmet ; Matskin, Mihhail; Roman, Dumitru (2023). Container-Based Data Pipelines on the Computing Continuum for Remote Patient Monitoring. Computer. Vol. 56.
https://doi.org/10.1109/MC.2023.3285414

Khan, Akif Quddus; Nikolov, Nikolay; Matskin, Minhail; Prodan, Radu; Roman, Dumitru ; Sahin, Bekir; Bussler, Christoph; Soylu, Ahmet (2023). Smart Data Placement Using Storage-as-a-Service Model for Big Data Pipelines. 20 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23020564

Su Yilmaz, Vadi; Akdag, Metehan; Dalveren, Yaser; Doruk, Resat Ozgur; Kara, Ali; Soylu, Ahmet (2023). Investigating the Impact of Two Major Programming Environments on the Accuracy of Deep Learning-Based Glioma Detection from MRI Images. 15 s. Diagnostics (Basel). Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/diagnostics13040651

Bakken, Magnus; Soylu, Ahmet (2023). Chrontext: Portable SPARQL queries over contextualised time series data in industrial settings. 30 s. Expert Systems With Applications. Vol. 226.
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120149

Khan, Akif Quddus; Nikolov, Nikolay Vladimirov; Matskin, Mihhail; Prodan, Radu; Bussler, Christoph; Roman, Dumitru ; Soylu, Ahmet (2023). Towards Graph-based Cloud Cost Modelling and Optimisation. Cuzzocrea, Alfredo; Sharmin, Moushumi; Teranishi, Yuuichi; Towey, Dave (Red.). 2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/COMPSAC57700.2023.00203

Fensel, Anna; Ozaki, Ana; Dumitru, Roman; Soylu, Ahmet (2023). Rules and Reasoning - 7th International Joint Conference, RuleML+RR 2023, Oslo, Norway, September 18-20, 2023, Proceedings. ISBN: 978-3-031-45071-6. 269 s. Springer Publishing Company. Vol. 14244.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig