English version
Anders Månsson

Anders Månsson

Vitenskapelige publikasjoner

Månsson, Anders (2022). Preservice elementary teachers’ mental computation strategy use in subtraction on two-digit natural numbers. Acta Didactica Napocensia . Vol. 15.
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_15_2_7.p...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig