English version
André Alfredsen

André Alfredsen

Kort om

Sekretær for HiOAs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), strategiutvikling og -tiltak knyttet til samarbeid med arbeidslivet. Medlem av prosjektgruppen som planlegger og gjennomfører forskningsdagene Oslo.

Tidligere arbeidsfelt ved HiOA (HiO): Etter-, videreutdanning og fjernundervisning, prosjektleder for konferanser og opplæringstiltak, program for førstelektorkompetanse, utredninger og evalueringer knyttet til oppdragsvirksomhet, pedagogikk samt IKT. Deltaker i fagteamet for Program for pedagogisk basiskompetanse, medarbeider i prosjektet «Læring i arbeidsliv og utdanning» (LAU).

Utdanning og tidligere erfaring: Cand. polit med hovedfag i Pedagogikk/skoleforskning, UIT. Videreutdanninger innen prosjekt- og prosessledelse. Jobbet med etter-, videreutdanning og fjernundervisning ved UiT og UiO. Jobbet med opptaksintervju ved Politihøgskolen. Har hatt verv som kaptein/områdesjef og major/avsnittsjef i Heimevernet.

Administrative arbeidsområder

Konferanser   Samfunnskontakt   Forskningsformidling

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Torgrimsby, Tone; Lundestad, Margitt; Øzalp, Ferruh; Puntervold, Bente Bø; Alfredsen, André (2012). Flerkulturell profil - Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning (LAU). 30 s.

Bjørke, Gerd; Alfredsen, André; Ålvik, Trond; Skumsnes, Anne (2011). Blikk inn i høgskolepedagogisk virksomhet : utdrag fra rapporter fra miniprosjekter ved "Program for pedagogisk basiskompetanse", Grunnmodulen, 2008-2010. ISBN: 978-82-579-4758-3. 124 s.

Jamissen, Grete; Alfredsen, André (2003). LærerIKT som skoleutvikling? Evaluering av LærerIKT i Osloskolen 2003. 48 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig