English version
Andreas Benedictow

Andreas Benedictow

Vitenskapelige publikasjoner

Benedictow, Andreas ; Hammersland, Roger (2023). Transition risk of a petroleum currency. Economic Modelling. Vol. 128.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106496

Benedictow, Andreas ; Kordt, Amund Arthur Hanson; Nymoen, Ragnar (2022). Naturlig ledighet og den norske modellen for lønnsdannelse. Samfunnsøkonomen. Vol. 136.
http://hdl.handle.net/10852/99902

Benedictow, Andreas ; Boug, Pål (2021). Exact and inexact decompositions of trade price indices. 13 s. Empirical Economics.
https://doi.org/10.1007/s00181-021-02078-4

Røed Larsen, Erling ; Benedictow, Andreas ; Sundelius, Dag Martin (2020). The Housing Phillips Curve, (with Andreas Benedictow and Dag Martin Sundelius), Housing Lab Working Paper Series 2020-2. Housing Lab Working Paper Series. Vol. 2020.

Benedictow, Andreas ; Hammersland, Roger (2019). A financial accelerator in the business sector of a macroeconometric model of a small open economy. Economic Systems.
https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100731

Benedictow, Andreas ; Boug, Pål (2017). Calculating the real return on a sovereign wealth fund. Canadian Journal of Economics. Vol. 50.
https://doi.org/10.1111/caje.12270

Benedictow, Andreas ; Fjærtoft, Daniel; Løfsnæs, Ole (2013). Oil dependency of the Russian economy: An econometric analysis. Economic Modelling.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.02.016

Benedictow, Andreas ; Boug, Pål (2013). Trade liberalisation and exchange rate pass-through: the case of textiles and wearing apparels. Empirical Economics. Vol. 45.
https://doi.org/10.1007/s00181-012-0629-6

Benedictow, Andreas ; Prestmo, Joakim Blix (2011). Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur - industrien tar støyten. Magma forskning og viten.
https://hdl.handle.net/11250/3049158Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig