English version
Nini Barth

Nini Barth

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Barth, Nini (2022). Tobin's Q of housing. Samfunnsøkonomenes forskermøte. Samfunnsøkonomene.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig