English version
Anka Ødegaardshaugen

Anka Ødegaardshaugen

Kort om

daglig leder for Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
https://www.oslomet.no/om/kai
Bygger og etablerer nettverk om arbeidsinkludering med eksterne og på tvers av OsloMets fagmiljøer
Samarbeider med AFI om utvikling og gjennomføring av etter og videreutdanning
Samarbeider med eksterne og med NOVA, AFI og fakultet HV om forskningsprosjekter og formidling
Medlem i SAMs kommunikasjonsgruppe
Bidrar med analyse/utredningsoppgaver, organisasjonsendring og virksomhetsstyring

Administrative arbeidsområder

Organisasjonsutvikling   Personalforvaltning   Lederutvikling   Analyse   Strategi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ødegaardshaugen, Anka (2005). En materiell prisoniseringsprosess?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig