English version
Anne-Lise Arnesen

Anne-Lise Arnesen

Kort om

Professor emerita Anne-Lise Arnesens forskningsinteresser er knyttet til marginalisering, inkludering og mangfold i utdanning (skole og barnehage) og lærerutdanning. Hun har deltatt i og ledet en rekke forskningsprosjekter på disse fagområdene både på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå, og har veiledet studenter på master og doktornivå. Hun er en av grunnleggerne av det nordiske forskningsnettverket NORDCRIT (Critical perspectives on children, young people, welfare and education), som var et samarbeid mellom Universitetet i Umeå, Universitetet i Gøteborg, Helsinki Universitet, og Høgskolen i Østfold. Hun var medlem av The Nordic Centre of Excellence: Justice through Education in the Nordic Countries (JustEd) (2013-2018). De to siste bøkene hun har publisert er Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige perspektiver, 2. utgave, utgitt av Universitetsforlaget i 2017 og Pedagogisk nærvær. Skolen som inkluderingsarena og risikosone, utgitt på samme forslag i 2020.

Vitenskapelige publikasjoner

Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise ; Jónasson, Jón Torfi (2018). Justice and marketization of education in three Nordic countries: can existing large-scale datasets support comparisons?. 12 s. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Vol. 4.
https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1542908

Arnesen, Anne-Lise (2017). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. ISBN: 978-82-15-02789-0. 302 s. Universitetsforlaget.

Arnesen, Anne-Lise (2017). Social Class, Inclusion and Exclusion: Teacher and Student Practices in Norwegian Urban Education. Noblit, George W.; Pink, William (Red.). Second international handbook of urban education. s. 695-717. Springer Publishing Company.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-40317-5_37

Arnesen, Anne-Lise ; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbeth; Öhrn, Elisabet (2014). Fair and competitive? : critical perspectives on contemporary Nordic schooling. ISBN: 978-1-872767-14-7. Tufnell Press.

Arnesen, Anne-Lise ; Kolle, Tonje; Solli, Kjell-Arne (2012). De problematiske kategoriene i institusjonelle sammenhenger. Arnesen, Anne-Lise (Red.). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. s. 79-100. Universitetsforlaget.

Arnesen, Anne Lise (2012). The gaze in the classroom : marginalisation with a focus on objectification and reciprocity. Tolonen, Tarja; Palmu, Tarja; Lappalainen, Sirpa; Kurki, Tuuli (Red.). Cultural practices and transitions in education. s. 20-33. Tufnell Press.

Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering i det utdanningspolitiske barnehagelandskapet. Arnesen, Anne-Lise (Red.). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. s. 56-78. Universitetsforlaget.

Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser - en innledning. Arnesen, Anne-Lise (Red.). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. s. 13-33. Universitetsforlaget.

Arnesen, Anne-Lise (2012). Den komplekse inkluderingen og pedagogisk nærvær. Arnesen, Anne-Lise (Red.). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. s. 247-271. Universitetsforlaget.

Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. ISBN: 978-82-15-01927-7. 277 s. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig