English version
Anniken Fleisje

Anniken Fleisje

Kort om

Jeg har mastergrad i filosofi og jobber med medisinsk etikk. Doktorgraden min handler om paternalisme og autonomi i lege-pasient-kommunikasjon. Nærmere bestemt undersøker jeg hva som skjer i samtalen når en lege foreslår én type behandling, men pasienten ønsker noe annet – og hvordan leger bør opptre i slike situasjoner.

Mitt utgangspunkt er kvalitativ analyse av videoopptak fra lege-pasient-samtaler, kombinert med normativ diskusjon (etikk). Noen sentrale spørsmål er: Er det greit å overtale en pasient til behandling når pasienten ikke vil? Hvilken betydning kan frykt hos pasienten ha for samvalg, og hvordan bør leger forholde seg til pasienter som er redde for behandling? Hva slags informasjon bør leger gi pasienter om forestående behandling – og hvorfor?

Jeg er opptatt av å finne svar som både er etisk og filosofisk holdbare og som er praktisk mulig å forholde seg til i legers profesjonelle hverdag.

Masteroppgaven min handlet om hvorvidt personer med anoreksi er autonome – altså om det er dem selv eller anoreksien som «styrer» dem – og om tvangsbehandling kan være akseptabelt. Ellers har jeg bakgrunn fra livssynsfeltet, hvor jeg jobbet med tros- og livssynspolitikk og -dialog.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Fleisje, Anniken (2023). "Don't throw the paternalist out with the bathwater". Oslo Communication in Health Care Education and Research. Oslo Communication in Healthcare Education & Research group.

Fleisje, Anniken (2022). Alle har et ansvar for å dempe konfliktnivået. VG : Verdens gang.
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/z7e3Er/alle-h...

Fleisje, Anniken (2022). Korona-avgift for uvaksinerte.
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202201/N...

Fleisje, Anniken (2021). Hvordan skal vi møte vaksineskeptikere? Press og utskjelling funker neppe. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) .
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0GXb...

Fleisje, Anniken (2021). Det er alvorlig når noen blir vaksinert ufrivillig. VG : Verdens gang.
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/EpzRxK/det-er...

Fleisje, Anniken (2017). Tvang i behandling av anoreksipasienter. Internundervisning. Regional seksjon spiseforstyrrelser.

Fleisje, Anniken (2017). Tvangsbehandling av anoreksipasienter. Internundervisning. Regional seksjon spiseforstyrrelser.

Teigmo, Anne-Mai W.; Fleisje, Anniken (2017). "Kan legen tvinge pasienten til behandling?".
http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Helse/Kan-legen-...

Fleisje, Anniken (2017). Medical paternalism towards competent patients. OCHER workshop on Clinical Communication Research. Oslo Communication in Healthcare Education and Research.

Sundquist, Jonas; Fleisje, Anniken (2016). "Når kan tvang være legitimt?".
https://khrono.no/tvang-anders-molander-anniken-fl...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig