English version
Becky Beamer

Becky Beamer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Beamer, Becky; Gleason, Kimberly C. (2022). Reflections on the impact of informal sector tourism on indigenous Namibian Craft processes. Arts and the Market . Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig