English version
Berit Nygård

Berit Nygård

Kort om

Berit Nygård har hovedfag i historie fra Universitetet i Bergen, kommunikasjonsrådgiverstudie fra Høgskolen i Lillehammer, og kurs i prosjektadministrasjon, og kurs i GDPR og personvern fra BI. Hun har sin hovederfaring fra universitets- og høgskolesektoren og har arbeidet med saksbehandling/studieveiledning, studieadministrasjon og strategisk utvikling og har vært koordinator for flere endringsprosesser. Jobber nå med GDPR og personvern på fakultetet.

Ansvarsområde: Lederstøtte ved Fakultet for helsevitenskap: GDPR og personvern i forskning, administrasjon og undervisning. Rådgiving og internkontroll.

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Strategi   Elektronisk kommunikasjon   Internkommunikasjon   Strategisk kommunikasjon   Utredning   Høringsuttalelser

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Nygård, Berit; Bekken, Wenche (2017). Drivkraften er å fremme gode hverdagsliv.
http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Helse/Drivkrafte...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig