English version
Dag Nordanger

Dag Nordanger

Vitenskapelige publikasjoner

Steinkopf, Heine; Nordanger, Dag; Stige, Brynjulf; Milde, Anne Marita (2020). How do staff in residential care transform Trauma-Informed Principles into practice? A qualitative study from a Norwegian child welfare context. Nordic Social Work Research .

Johansen, Venke A; Milde, Anne Marita; Nilsen, Roy Miodini; Breivik, Kyrre; Nordanger, Dag; Stormark, Kjell Morten; Weisæth, Lars (2020). The relationship between perceived social support and PTSD symptoms after exposure to physical assault: An 8 years longitudinal study. Journal of Interpersonal Violence .
http://hdl.handle.net/10852/81578

Steinkopf, Heine; Nordanger, Dag; Halvorsen, Anne; Stige, Brynjulf; Milde, Anne Marita (2020). Prerequisites for maintaining emotion self-regulation in social work with traumatized adolescents: A qualitative study among social workers in a Norwegian residential care unit. Residential Treatment for Children & Youth .

Krüger, Viggo; Nordanger, Dag Øystein; Stige, Brynjulf (2018). Music therapy: Building Bridges Between a Participatory Approach and Trauma-informed Care in a Child Welfare Setting. Voices: A World Forum for Music Therapy . Vol. 18.

Steinkopf, Heine; Bræin, Mari Kjølseth; Nordanger, Dag Øystein (2017). Kartlegging av barn med "The Neurosequential Model of Therapeutics". Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Krüger, Viggo; Nordanger, Dag Øystein; Stige, Brynjulf (2017). Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Eide-Midtsand, Nils; Nordanger, Dag Øystein (2017). Betydningen av å være trygg. 1.Utviklingstraumatiserte barns affektreguleringsvansker forstått i lys av Stephen Porges polyvagale teori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Haugland, Bente Storm Mowatt; Nordanger, Dag Øystein (2015). Utviklingstraumer som forståelsesramme for tiltak for barn av rusmisbrukere. Haugland, Bente Storm Mowatt (Red.). Familier i motbakke. Kapittel 12. s. 159-170. Fagbokforlaget.

Nordanger, Dag Øystein; Breivik, Kyrre; Haugland, Bente Storm Mowatt; Lehmann, Stine; Mæhle, Magne Olav; Braarud, Hanne Cecilie; Hysing, Mari (2014). Prior adversities predict posttraumatic stress reactions in adolescents following the Oslo Terror events 2011. 8 s. European Journal of Psychotraumatology . Vol. 5.

Nordanger, Dag Øystein; Braarud, Hanne Cecilie (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 51.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig