English version
Dag Nordanger

Dag Nordanger

Vitenskapelige publikasjoner

Krüger, Viggo; Nordanger, Dag Øystein; Stige, Brynjulf (2018). Music therapy: Building Bridges Between a Participatory Approach and Trauma-informed Care in a Child Welfare Setting. Voices: A World Forum for Music Therapy . Vol. 18.

Steinkopf, Heine; Bræin, Mari Kjølseth; Nordanger, Dag Øystein (2017). Kartlegging av barn med "The Neurosequential Model of Therapeutics". Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Krüger, Viggo; Nordanger, Dag Øystein; Stige, Brynjulf (2017). Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Eide-Midtsand, Nils; Nordanger, Dag Øystein (2017). Betydningen av å være trygg. 1.Utviklingstraumatiserte barns affektreguleringsvansker forstått i lys av Stephen Porges polyvagale teori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Haugland, Bente Storm Mowatt; Nordanger, Dag Øystein (2015). Utviklingstraumer som forståelsesramme for tiltak for barn av rusmisbrukere. Haugland, Bente Storm Mowatt (Red.). Familier i motbakke. Kapittel 12. s. 159-170. Fagbokforlaget.

Nordanger, Dag Øystein; Breivik, Kyrre; Haugland, Bente Storm Mowatt; Lehmann, Stine; Mæhle, Magne Olav; Braarud, Hanne Cecilie; Hysing, Mari (2014). Prior adversities predict posttraumatic stress reactions in adolescents following the Oslo Terror events 2011. 8 s. European Journal of Psychotraumatology . Vol. 5.

Nordanger, Dag Øystein; Braarud, Hanne Cecilie (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 51.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_...

Nordanger, Dag Øystein; Hysing, Mari; Posserud, Maj-Britt Rocio; Lundervold, Astri; Jakobsen, Reidar; Olff, Miranda; Stormark, Kjell Morten (2013). Posttraumatic responses to the July 22, 2011 Oslo terror among Norwegian High School students. Journal of Traumatic Stress . Vol. 26.

Braarud, Hanne Cecilie; Nordanger, Dag Øystein (2013). Når vold infiltrerer omsorgen: Hvad vil den nye kundskab om komplekse traumer fortælle os?. Tidskrift for Jordemødre.

Johansen, Venke Agnes; Eilertsen, Dag-Erik; Nordanger, Dag Øystein; Weisæth, Lars (2013). Prevalence, comorbidity and stability of post-traumatic stress disorder and anxiety and depression symptoms after exposure to physical assault: An 8-year prospective longitudinal study. Nordic Journal of Psychiatry . Vol. 67.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig