English version
Alina Coman

Alina Coman

Kort om

Jeg har en M.Ph. fra psykologi og mitt forskningsområde er studiet av etiske og sosiale implikasjoner ved nevrovitenskapelig innovasjon særlig innen psykiatrien. Jeg har undersøkt dette ved hjelp av kvalitative studier (empirisk etikk).  De siste årene har jeg jobbet ved Regional avd. for spiseforstyrrelser, OUS, hvor jeg tok en PhD i anoreksi, etikk og nevroteknologier. Jeg har også jobbet ved Senter for medisinsk etikk hvor jeg undersøkt etikk og pasientopplevelse om ECT.

Mine interesser:

digital mental helse

psykisk helse i skolen

nevroetikk

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Coman, Alina (2022). Recipients’ experience with information provision for electroconvulsive therapy (ECT). 9 s. BMC Psychiatry . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/90650

Dahlberg, Jørgen; Øverstad, Siri; Dahl, Vegard; Coman, Alina (2021). Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records. 6 s. International Journal of Law and Psychiatry . Vol. 77.

Coman, Alina (2014). Emerging Technologies in the Treatment of Anorexia Nervosa and Ethics: Sufferers' Accounts of Treatment Strategies and Authenticity. Health Care Analysis .

Coman, Alina; Skårderud, Finn; Reas, Deborah; Hofmann, Bjørn (2014). The ethics of neuromodulation for anorexia nervosa: a focus on rTMS. Journal of Eating Disorders . Vol. 2:10.
http://hdl.handle.net/10852/39185

Coman, Alina; Skårderud, Finn; Hofmann, Bjørn (2013). A Disorder of a Vulnerable Self: Anorexia Nervosa Patients’ Understanding of Disorder and Self in the Context of fMRI Brain Scanning. Ethical Human Psychology and Psychiatry : an International Journal of Critical Inquiry . Vol. 15.

Coman, Alina; Singh, Ilina (2011). Neurobiological models: implications for patients and families. Lask, Bryan; Frampton, Ian (Red.). Eating disorders and the brain. 9. s. 180-190. John Wiley & Sons.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig