English version
Einar Belsom

Einar Belsom

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Belsom, Einar; Strønen, Fred H. (2010). Eierstyring via opsjonslønn - samfunnsmessig legitimitet. Ladegård, Gro; Vabo, Signy Irene (Red.). Ledelse og styring. s. 123-137. Fagbokforlaget.

Belsom, Einar; Berle, Øyvind; Strønen*, Fred H.; Strønen, Fred H. (2009). Er opsjonslønn for ledere bra for eierne i norske selskaper?. Magma forskning og viten. Vol. 12.
http://www.sivil.no/magma.asp?FILE=2009/08/0107.ht...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig