English version
Fred Strønen

Fred Strønen

Vitenskapelige publikasjoner

Strønen, Fred H. (2020). Digitalization and Knowledge Management in Large Norwegian Banks and Insurance Companies. Proceedings of the ... European conference on knowledge management .

Strønen, Fred H. (2020). Drivers for Digitalization in Retail and Service Industries. Proceedings of the European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG) .

Qureshi, Muhammad Azeem; Strønen, Fred H.; Tyseng, Marius; Urdal, Marius (2020). Sustainable Business in Norway: The Firm or the Industry Effect?. Sustainability . Vol. 12.

Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (2019). Innovation capabilities in banking: The case of Norwegian mobile payment. Proceedings of the ... European conference on knowledge management . Vol. 2.
https://search.proquest.com/openview/72e93342e764a...

Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (2019). Digitalisering i norsk finansbransje : hvilke kapabiliteter bidro til tidlige mobilbetalingsløsninger?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse .

Strønen, Fred H.; Holtar Rønning, Vilde; Breunig, Karl Joachim (2018). Digital transformation and dynamic capabilities in the financial sector. Proceedings IFKAD... .

Hoholm, Thomas; Strønen, Fred H.; Kvaerner, Kari Jorunn; Støme, Linn Nathalie (2018). Developing Organizational Amidexterity: Enabling Service Innovation in a Hospital Setting. Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella; Aanestad, Margunn (Red.). Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization. 13. s. 341-368. Palgrave Macmillan.

Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2018). Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 21.
https://www.magma.no/hvordan-ledes-fageksperter

Strønen, Fred H.; Hoholm, Thomas; Kvaerner, Kari Jorunn; Støme, Linn Nathalie (2017). Dynamic Capabilities and Innovation Capabilities: The Case of the ‘Innovation Clinic’. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2462251

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim; Strønen, Fred H. (2016). Hjelp, ledelsen kommer! Fra partnerskap til spesialisert ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 4. s. 77-97. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig