English version
Adrian Peretz

Adrian Peretz

Kort om

Adrian Peretz er førsteamanuensis i markedsføring ved Oslo Business School, OsloMet. Peretz har en doktorgrad i markedsføring fra Norges Handelshøyskole og en MBA fra Columbia Business School. Peretz kompetanse ligger i generell markedsføringsstrategi, merkevareledelse og forbrukerpsykologi. Forskningen hans er publisert i blant annet Journal of Brand Management and Advances in Consumer Research. Peretz er medforfatter på fagbøker om merkevareledelse og markedskommunikasjon som er mye brukt på høyskoler og universiteter og også blant praktikere. Før han begynte i akademia, jobbet Peretz i en årrekke som merkevaredirektør i næringsmiddelindustrien.

Vitenskapelige publikasjoner

Peretz, Adrian; Olsen, Lars Erling (2016). Brand Extensions: It's all about managing accessibility. Advances in Consumer Research . Vol. 44.

Peretz, Adrian; Olsen, Lars Erling (2016). Sekvensielle merkeutvidelser: Strategi for vekst. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 19.

Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian (2011). Conscientious brand criteria: A framework and a case examplefrom the clothing industry. Journal of Brand Management . Vol. 18.

Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian (2010). Making it fit! : the use of sequential brand extensions to accomplish growth. Proceedings - EMAC .

Peretz, Adrian (2010). Merkepersonlighet i merkevarebygging. Døving, Runar; Svensson, Göran (Red.). Leksjoner i markedsvitenskap. Kapittel 7. s. 152-189. Abstrakt forlag.

Peretz, Adrian (2010). En merkepersonlighet som fungerer. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 13.

Peretz, Adrian; Supphellen, Magne (2008). The Effect of Brand Personality on Evaluations of Utilitarian Benefits. Advances in Consumer Research . Vol. 35.
http://www.acrwebsite.org/volumes/display.asp?id=1...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig