English version
Adrian Peretz

Adrian Peretz

Kort om

Adrian Peretz er førsteamanuensis i markedsføring ved Oslo Business School, OsloMet. Peretz har en doktorgrad i markedsføring fra Norges Handelshøyskole og en MBA fra Columbia Business School. Peretz kompetanse ligger i generell markedsføringsstrategi, merkevareledelse, forbrukerpsykologi, . Forskningen hans er publisert i blant annet Journal of Brand Management and Advances in Consumer Research. Peretz er medforfatter på fagbøker om både merkevareledelse og markedskommunikasjon som er mye brukt på høyskoler og universiteter samt blant praktikere. Peretz holder også foredrag for organisasjoner og næringsliv. Før han begynte i akademia, jobbet Peretz i en årrekke som merkevaredirektør i næringsmiddelindustrien.

Vitenskapelige publikasjoner

Peretz, Adrian ; Strønen, Fred (2022). CSR in the retail food industry - An empirical study of sustainability measures. Matos, Florinda; Rosa, Alvaro (Red.). Proceedings of the 18th European Conference on Management Leadership and Governance. s. 365-372. Academic Conferences International (ACI).

Peretz, Adrian ; Strønen, Fred H. (2021). CSR at a Crossroads – can CSR be a Source of Competitive Advantage? -An Empirical Study of CSR and CSV Concepts in a Norwegian Context. Proceedings of the European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG).
https://doi.org/10.34190/MLG.21.025

Peretz, Adrian ; Olsen, Lars Erling (2016). Brand Extensions: It's all about managing accessibility. Advances in Consumer Research. Vol. 44.

Peretz, Adrian ; Olsen, Lars Erling (2016). Sekvensielle merkeutvidelser: Strategi for vekst. Magma forskning og viten. Vol. 19.

Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian (2011). Conscientious brand criteria: A framework and a case examplefrom the clothing industry. Journal of Brand Management. Vol. 18.
https://doi.org/10.1057/bm.2011.30

Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian (2010). Making it fit! : the use of sequential brand extensions to accomplish growth. EMAC Annual Conference proceedings.

Peretz, Adrian (2010). Merkepersonlighet i merkevarebygging. Døving, Runar; Svensson, Göran (Red.). Leksjoner i markedsvitenskap. s. 152-189. Abstrakt forlag.

Peretz, Adrian (2010). En merkepersonlighet som fungerer. Magma forskning og viten. Vol. 13.

Peretz, Adrian ; Supphellen, Magne (2008). The Effect of Brand Personality on Evaluations of Utilitarian Benefits. 3 s. Advances in Consumer Research. Vol. 35.
http://www.acrwebsite.org/volumes/display.asp?id=1Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig