English version
Karl Joachim Breunig

Karl Joachim Breunig

Kort om

Karl Joachim Breunig er professor i strategi, og leder forskergruppen Digital Innovasjon og Strategisk Kompetanse i Organisasjoner (DISKO). Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, og mastergrad fra London School of Economics. Doktogradsavhandlingen omhandlet sosiale nettverks betydning for organisasjoners dynamiske kapabiliteter, og ble tildelt Hedlund-prisen 2012-2014. Prof. Breunigs forskning fokuserer på koblingen mellom strategi- og innovasjonsteori, og involverer temaer som tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon, samt digitalisering i kunnskapsintensive virksomheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Business Models in the Digital Era: Toward a New Typology. Proceedings of the 2020 ISPIM Innovation Conference (Virtual) Event "Innovating in Times of Crisis". 2. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the strategy-innovation link in an era of disruptions. Bitran, Ian; Conn, Steffen; Gernreich, Chris; Heber, Michelle; Huizingh, K.R.E.; Kokshagina, Olga; Torkelli, Marko (Red.). Partnering for an innovation Community- Proceedings of the ISPIM Connects Bangkok 2020. Papers.

Holand, Andrea; Svadberg, Silje Andrea; Breunig, Karl Joachim (2019). Beyond the Hype: A Bibliometric Analysis Deconstructing Research on Digitalization. Technology innovation management review . Vol. 9.

Isegran, Henry; Kuvene, Mats; Breunig, Karl Joachim (2019). A Bibliometric Analysis Deconstructing Research on how Digitalization Transforms Knowledge Worker Autonomy. Griffiths, Paul; Nowshade Kabir, Mitt (Red.). Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics - ECIAIR 2019. Research papers. s. 172-181. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (2019). Innovation capabilities in banking: The case of Norwegian mobile payment. Proceedings of the ... European conference on knowledge management . Vol. 2.
https://search.proquest.com/openview/72e93342e764a...

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2019). Emerging digital business models in the law firm industry. Brunetti, F; Rossignoli, C (Red.). Proceedings of the 10th Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy Meeting. 43.

Hydle, Katja Maria; Breunig, Karl Joachim; Aas, Tor Helge; Hellström, Magnus Mikael (2019). Digitally enabled servitization strategy in manufacturing firms. Schiuma, Giovanni; Demartini, Paola; Yan, Min-Ren (Red.). Knowledge ecosystems and growth. Digital Transformation Contingencies across Knowledge Ecosystems. s. 16-29.
https://www.ifkad.org/event/ifkad-2019/

Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (2019). Digitalisering i norsk finansbransje : hvilke kapabiliteter bidro til tidlige mobilbetalingsløsninger?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse .

Holand, Andrea; Svadberg, Silje Andrea; Breunig, Karl Joachim (2019). Beyond the Hype: A Bibliometric Analysis Deconstructing Research on Digitalization. Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. 2. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2019). Managing Innovation Processes: The Case of Integrated Product-Service Systems. Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. 3. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig