English version
Karl Joachim Breunig

Karl Joachim Breunig

Kort om

Karl Joachim Breunig er professor i strategi, og leder forskergruppen Digital Innovasjon og Strategisk Kompetanse i Organisasjoner (DISKO). Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, og mastergrad fra London School of Economics. Doktogradsavhandlingen omhandlet sosiale nettverks betydning for organisasjoners dynamiske kapabiliteter, og ble tildelt Hedlund-prisen 2012-2014. Prof. Breunigs forskning fokuserer på koblingen mellom strategi- og innovasjonsteori, og involverer temaer som tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon, samt digitalisering i kunnskapsintensive virksomheter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Økonomi

Emner

Organisasjonslæring   Kunnskapsorganisasjoner   Strategisk ledelse   Innovasjonsledelse   Tjenesteinnovasjon   Digital innovasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Jøranli, Ingvild; Breunig, Karl Joachim (2022). Data-driven entrepreneurship and co-creation: Mapping user journeys of five Norwegian start-up companies. Proceedings IFKAD... .

Hydle, Katja Maria; Hellström, Magnus Mikael; Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneuring practices: interconnected bundles for digital servitization. Thompson, Neil Aaron; Byrne, Orla; Jenkins, Anna; Teague, Bruce T. (Red.). Research Handbook on Entrepreneurship as Practice. 17. s. 298-313. Edward Elgar Publishing.

Breunig, Karl Joachim; Strand, Tina Alexandra Ngo (2021). How do cognitive technologies affects man-machine collaboration? A bibliometric analysis. Bitran, Iain; Conn, Steffen; Huizingh, K.R.E.; Torkkeli, Marko (Red.). Proceedings on the 2021 ISPIM innovation conference : Innovating our common future. Valencia. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Ingvaldsen, Michelle; Kaur, Harnit; Breunig, Karl Joachim (2021). Individual-level impediments to digital transformation: A bibliometric literature review. Schiuma, G; Paoloni, P; Paoloni, M (Red.). Proceedings IFKAD: Managing Knowledge in Uncertain Times. Impact of Digitalization. s. 1137-1160.

Bråthen, Marlene; Doan, Elisabeth; Breunig, Karl Joachim (2021). Ambidexterity to overcome digital transformation challenges: A bibliometric review. Bitran, Iain; Conn, Steffen; Huizingh, K.R.E.; Torkkeli, Marko (Red.). Proceedings on the 2021 ISPIM innovation conference : Innovating our common future. 2. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Breunig, Karl Joachim; Johansen, Henrik; Kristiansen, Jørgen Røste (2021). Digital Entrepreneurship across P2P, B2C and B2B Contexts A Bibliometric Analysis Deconstructing Extant Research on Sharing Economy Business Models. Vinogradov, Evgueni; Leick, Birgit; Assadi, Djamchid (Red.). Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy. 3. s. 52-71. Routledge.

Hydle, Katja Maria; Hellström, Magnus Mikael; Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim (2021). Digital Servitization: Strategies for Handling Customization and Customer Interaction. Kohtamaki, Marko; Baines, Tim; Rabetino, Rodrigo; Bigdeli, Ali; Kowalkowski, Christian; Oliva, Rogelio; Parida, Vinit (Red.). The Palgrave Handbook of Servitization. 23. s. 355-372. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10852/91008

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2021). Product-Service Systems in the Digital Era: Deconstructing Servitisation Business Model Typologies. Kohtamaki, Marko; Baines, Tim; Rabetino, Rodrigo; Bigdeli, Ali; Kowalkowski, Christian; Oliva, Rogelio; Parida, Vinit (Red.). The Palgrave Handbook of Servitization. 5. s. 73-87. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10852/91007

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Service-oriented business models in manufacturing in the digital era: Toward a new taxonomy. 15 s. International Journal of Innovation Management . Vol. 24.

Steinhöfel, Erik; Hussinki, Henri; Breunig, Karl Joachim (2020). Toward a Conceptualisation of a Maturity Model for Business Model Innovation. Schiuma, Giovanni (Red.). Knowledge in a digital age. Proceedings of the 15th international forum for knowledge asset dynamics, IFKAD 2020. Business models. s. 135-148.

Johansen, Henrik; Kristiansen, Jørgen Røste; Breunig, Karl Joachim (2020). A Bibliometric Analysis Deconstructing Extant Research on Sharing Economy Business Models. Schiuma, Giovanni (Red.). Knowledge in a digital age. Proceedings of the 15th international forum for knowledge asset dynamics, IFKAD 2020. ICT, artificial intelligence and Digitalization. s. 1020-1035.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the Strategy-Innovation Link in an Era of Disruptions. Technology innovation management review . Vol. 10.

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Service-oriented Business Models in manufacturing in the Digital Era: Toward a New Typology. Bitrain, Iain; Conn, Steffen; Gernreich, Chris; Heber, Michelle; Huizingh, K.R.E.; Kokshagina, Olga; Torkkeli, Marko; Tynnhammar, Marcus (Red.). Proceedings of the 2020 ISPIM Innovation Conference (Virtual) Event : Innovating in Times of Crisis. 2. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the strategy-innovation link in an era of disruptions. Bitran, Ian; Conn, Steffen; Gernreich, Chris; Heber, Michelle; Huizingh, K.R.E.; Kokshagina, Olga; Torkelli, Marko (Red.). Partnering for an innovation Community- Proceedings of the ISPIM Connects Bangkok 2020. Papers. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Holand, Andrea; Svadberg, Silje Andrea; Breunig, Karl Joachim (2019). Beyond the Hype: A Bibliometric Analysis Deconstructing Research on Digitalization. Technology innovation management review . Vol. 9.

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2019). Understanding Innovation in Digital Product-Service Ecosystems – A Business Model Perspective. Narvaiza, Lorea; Opazo, Marco; Campos, Tontxu; Vendrell-Herrero, Ferran (Red.). Proceedings of the 8th International Conference on Business Servitization (ICBS 2019 - San Sebastian). KAPITTEL. s. 235-240.

Isegran, Henry; Kuvene, Mats; Breunig, Karl Joachim (2019). A Bibliometric Analysis Deconstructing Research on how Digitalization Transforms Knowledge Worker Autonomy. Griffiths, Paul; Nowshade Kabir, Mitt (Red.). Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics - ECIAIR 2019. Research papers. s. 172-181. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (2019). Innovation capabilities in banking: The case of Norwegian mobile payment. Proceedings of the ... European conference on knowledge management . Vol. 2.
https://search.proquest.com/openview/72e93342e764a...

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2019). Emerging digital business models in the law firm industry. Brunetti, F; Rossignoli, C (Red.). Proceedings of the 10th Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy Meeting. 43.

Hydle, Katja Maria; Breunig, Karl Joachim; Aas, Tor Helge; Hellström, Magnus Mikael (2019). Digitally enabled servitization strategy in manufacturing firms. Schiuma, Giovanni; Demartini, Paola; Yan, Min-Ren (Red.). Knowledge ecosystems and growth. Digital Transformation Contingencies across Knowledge Ecosystems. s. 16-29.
https://www.ifkad.org/event/ifkad-2019/

Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (2019). Digitalisering i norsk finansbransje : hvilke kapabiliteter bidro til tidlige mobilbetalingsløsninger?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse .

Holand, Andrea; Svadberg, Silje Andrea; Breunig, Karl Joachim (2019). Beyond the Hype: A Bibliometric Analysis Deconstructing Research on Digitalization. Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. 2. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2019). Managing Innovation Processes: The Case of Integrated Product-Service Systems. Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. 3. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Hydle, Katja Maria; Hellström, Magnus Mikael; Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim (2018). Strategizing for servitization: From products to innovating in services. Proceedings of ISPIM Connects Fukuoka 2018. 32. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Hellström, Magnus Mikael (2018). Stages in transforming product- to service-oriented business models. Proceedings of ISPIM Connects Fukuoka 2018. 8. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Picking professionals: a client-centric knowledge assessment framework. Measuring Business Excellence . Vol. 22.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Strategy as innovation: Exploring the role of innovation in strategic thinking. Proceedings IFKAD... .

Strønen, Fred H.; Holtar Rønning, Vilde; Breunig, Karl Joachim (2018). Digital transformation and dynamic capabilities in the financial sector. Proceedings IFKAD... .

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim; Pemer, Frida (2018). Digitalization of Professional Services: The Case of Value Creation in Virtual Law Firms. Andersson, Per; Movin, Staffan; Mähring, Magnus; Teigland, Robin; Wennberg, Karl (Red.). Managing Digital Transformation. 7.. s. 155-174.

Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2018). Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 21.
https://www.magma.no/hvordan-ledes-fageksperter

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig