English version
Karl Joachim Breunig

Karl Joachim Breunig

Kort om

Karl Joachim Breunig er professor i strategi, og leder forskergruppen Digital Innovasjon og Strategisk Kompetanse i Organisasjoner (DISKO). Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, og mastergrad fra London School of Economics. Doktogradsavhandlingen omhandlet sosiale nettverks betydning for organisasjoners dynamiske kapabiliteter, og ble tildelt Hedlund-prisen 2012-2014. Prof. Breunigs forskning fokuserer på koblingen mellom strategi- og innovasjonsteori, og involverer temaer som tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon, samt digitalisering i kunnskapsintensive virksomheter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Økonomi

Emner

Organisasjonslæring   Kunnskapsorganisasjoner   Strategisk ledelse   Innovasjonsledelse   Tjenesteinnovasjon   Digital innovasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Jøranli, Ingvild; Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneurial ecosystems: Strategies on access to capital, competence, and network. Bitran, Iain; Bitetti, Leandro; Conn, Steffen; Fishburn, Jessica; Huizingh, Eelko; Torkelli, Marko; Yang, Jialei (Red.). The Role of innovation: Past, Present, Future - Proceedings of ISPIM Connects Athens Conference. Entreprenaurship and Inovation. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.
https://hdl.handle.net/11250/3030353

Steinhöfel, Erik; Hussinki, Henri; Breunig, Karl Joachim (2022). Framing a Maturity Model for Business Model Innovation. Journal of Business Models . Vol. 10.

Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Ellingsen, Ross; Vikingstad, Tor-Arne (2022). Digitalization of Knowledge Development in the Media Industry. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management . Vol. 23.

Isegran, Henry; Kuvene, Mats; Breunig, Karl Joachim (2022). A bibliometric analysis deconstructing research on how digitalisation affects knowledge workers. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management . Vol. 23.

Jøranli, Ingvild; Breunig, Karl Joachim (2022). Data-driven entrepreneurship and co-creation: Mapping user journeys of five Norwegian start-up companies. Proceedings IFKAD... .

Hydle, Katja Maria; Hellström, Magnus Mikael; Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneuring practices: interconnected bundles for digital servitization. Thompson, Neil Aaron; Byrne, Orla; Jenkins, Anna; Teague, Bruce T. (Red.). Research Handbook on Entrepreneurship as Practice. 17. s. 298-313. Edward Elgar Publishing.

Breunig, Karl Joachim; Strand, Tina Alexandra Ngo (2021). How do cognitive technologies affects man-machine collaboration? A bibliometric analysis. Bitran, Iain; Conn, Steffen; Huizingh, K.R.E.; Torkkeli, Marko (Red.). Proceedings on the 2021 ISPIM innovation conference : Innovating our common future. Valencia. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Ingvaldsen, Michelle; Kaur, Harnit; Breunig, Karl Joachim (2021). Individual-level impediments to digital transformation: A bibliometric literature review. Schiuma, G; Paoloni, P; Paoloni, M (Red.). Proceedings IFKAD: Managing Knowledge in Uncertain Times. Impact of Digitalization. s. 1137-1160.

Bråthen, Marlene; Doan, Elisabeth; Breunig, Karl Joachim (2021). Ambidexterity to overcome digital transformation challenges: A bibliometric review. Bitran, Iain; Conn, Steffen; Huizingh, K.R.E.; Torkkeli, Marko (Red.). Proceedings on the 2021 ISPIM innovation conference : Innovating our common future. 2. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Breunig, Karl Joachim; Johansen, Henrik; Kristiansen, Jørgen Røste (2021). Digital Entrepreneurship across P2P, B2C and B2B Contexts A Bibliometric Analysis Deconstructing Extant Research on Sharing Economy Business Models. Vinogradov, Evgueni; Leick, Birgit; Assadi, Djamchid (Red.). Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy. 3. s. 52-71. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig