English version
Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik

Kort om

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 vil Tale være pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

Forskningsprosjekter

  • EQUALS-EU

    Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

Vitenskapelige publikasjoner

Meyer Solheim, Marit; Skjølsvik, Tale (2022). The Impact of Leadership on Digital Learning in Health. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management . Vol. 23.

Larsson, Karl Kristian; Skjølsvik, Tale (2021). Making sense of the digital co-production of welfare services: using digital technology to simplify or tailor the co-production of services. Public Management Review .

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the Strategy-Innovation Link in an Era of Disruptions. Technology innovation management review . Vol. 10.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the strategy-innovation link in an era of disruptions. Bitran, Ian; Conn, Steffen; Gernreich, Chris; Heber, Michelle; Huizingh, K.R.E.; Kokshagina, Olga; Torkelli, Marko (Red.). Partnering for an innovation Community- Proceedings of the ISPIM Connects Bangkok 2020. Papers. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Skjølsvik, Tale; Pemer, Frida (2019). The process of business model disruption in knowledge-intensive services: The case of Legal Tech. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE . Vol. 2.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2019). Emerging digital business models in the law firm industry. Brunetti, F; Rossignoli, C (Red.). Proceedings of the 10th Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy Meeting. 43.

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2019). The cues that matter: Screening for quality signals in the ex ante phase of buying professional services. Journal of Business Research . Vol. 98.

Skjølsvik, Tale; Steensen, Sverre (2018). KIDZ DESIGN LAB: BUILDING DESIGN THINKING FOR THE FUTURE. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Kapittel. s. 312-317. The Design Society.

Skjølsvik, Tale; Steensen, Sverre (2018). What happens when kids become part of the design process? Kidz Design Lab makes products by kids for kids. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE . Vol. 2018-September.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Picking professionals: a client-centric knowledge assessment framework. Measuring Business Excellence . Vol. 22.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig