English version
Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik

Kort om

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 vil Tale være pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

Forskningsprosjekter

  • EQUALS-EU

    Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

Vitenskapelige publikasjoner

Meyer Solheim, Marit; Skjølsvik, Tale (2022). The Impact of Leadership on Digital Learning in Health. Proceedings of the ... European conference on knowledge management .

Larsson, Karl Kristian; Skjølsvik, Tale (2021). Making sense of the digital co-production of welfare services: using digital technology to simplify or tailor the co-production of services. Public Management Review .

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the Strategy-Innovation Link in an Era of Disruptions. Technology innovation management review . Vol. 10.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the strategy-innovation link in an era of disruptions. Bitran, Ian; Conn, Steffen; Gernreich, Chris; Heber, Michelle; Huizingh, K.R.E.; Kokshagina, Olga; Torkelli, Marko (Red.). Partnering for an innovation Community- Proceedings of the ISPIM Connects Bangkok 2020. Papers. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Skjølsvik, Tale; Pemer, Frida (2019). The process of business model disruption in knowledge-intensive services: The case of Legal Tech. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE . Vol. 2.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2019). Emerging digital business models in the law firm industry. Brunetti, F; Rossignoli, C (Red.). Proceedings of the 10th Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy Meeting. 43.

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2019). The cues that matter: Screening for quality signals in the ex ante phase of buying professional services. Journal of Business Research . Vol. 98.

Skjølsvik, Tale; Steensen, Sverre (2018). KIDZ DESIGN LAB: BUILDING DESIGN THINKING FOR THE FUTURE. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Kapittel. s. 312-317. The Design Society.

Skjølsvik, Tale; Steensen, Sverre (2018). What happens when kids become part of the design process? Kidz Design Lab makes products by kids for kids. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE . Vol. 2018-September.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Picking professionals: a client-centric knowledge assessment framework. Measuring Business Excellence . Vol. 22.

Skjølsvik, Tale (2018). Combining goods and service-dominant logics in purchasing strategies. The journal of business & industrial marketing . Vol. 33.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Strategy as innovation: Exploring the role of innovation in strategic thinking. Proceedings IFKAD... .

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim; Pemer, Frida (2018). Digitalization of Professional Services: The Case of Value Creation in Virtual Law Firms. Andersson, Per; Movin, Staffan; Mähring, Magnus; Teigland, Robin; Wennberg, Karl (Red.). Managing Digital Transformation. 7.. s. 155-174.

Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2018). Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 21.
https://www.magma.no/hvordan-ledes-fageksperter

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Virtual Law Firms: An exploration of the media coverage of an emerging archetype. International Journal of Law and Information Technology . Vol. 26.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2017). Emerging digital business models in the legal industry. Proceedings of the ... European conference on knowledge management . Vol. 1.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2017). Digitalisering av kunnskapsarbeid – utvikling, hindringer og drivere i virtuelle advokatfirma. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 20.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2017). Digitalization-effects on the legal industry: Emerging business models. Proceedings IFKAD... .

Skjølsvik, Tale (2017). The Impact of Client-Professional Relationships in ex ante Value Creation: A Service-Dominant Logic Perspective. Journal of Business-to-Business Marketing . Vol. 24.

Skjølsvik, Tale; Pemer, Frida; Løwendahl, Bente R. (2017). Strategic management of professional service firms: Reviewing ABS journals and identifying key research themes. Journal of Professions and Organization . Vol. 4.

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2017). Adopt or Adapt? Unpacking the Role of Institutional Work Processes in the Implementation of New Regulations. Journal of public administration research and theory . Vol. 28.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2016). Fremtidens virtuelle tjenesteytere. 12 s. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi . Vol. 24.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2016). A client-centric framework for assessment of professional service firms’ knowledge assets. Proceedings of the ... European conference on knowledge management . Vol. 2016-January.

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2016). The virtual future of professional service firms: Identifying emerging interpretive schemes caused by technology enactment. Academy of Management Proceedings .

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2016). Professional as Agent and Co-Producer: Asymmetry and Mutuality in the Value Creation of Professional Service Firms. Proceedings IFKAD... . Vol. 11.

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2016). Purchasing Policy or Purchasing Police? The Influence of Institutional Logics and Power on Responses to Purchasing Formalization. Journal of Supply Chain Management . Vol. 52.

Skjølsvik, Tale (2016). Business-to-business professional service relationships under multiple logics. Service Industries Journal . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/10642/3471

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim; Strønen, Fred H. (2016). Hjelp, ledelsen kommer! Fra partnerskap til spesialisert ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 4. s. 77-97. Fagbokforlaget.

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2015). Dealing with institutional complexity: Public procurement of management consulting services. Academy of Management Proceedings . Vol. 1.
http://proceedings.aom.org/content/2015/1/16251.ab...

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2015). Beauty in the eye of the beholder? A client-centric framework for the assessment of professional service firms’ knowledge assets. Spender, J.-C.; Schiuma, G; Albino, V (Red.). Culture, Innovation and Entrepeneurship: connecting the knowledge dots. IC valuation, corporate governance, knowledge, and intangible assets. s. 514-525.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig