English version
Siw Fosstenløkken

Siw Fosstenløkken

Kort om

Siw Fosstenløkken er professor i innovasjon og entreprenørskap og har status som merittert underviser ved OsloMet. Hun forsker og underviser innen innovasjon og digital transformasjon, entreprenørskap og agile metoder. Hun jobber også med fagfeltene strategi og organisasjon, læring og kompetanseutvikling.

Fosstenløkken vektlegger læring i autentiske læringsmiljø ved å bringe kunnskap direkte ut i arbeidslivet gjennom etter- og videreutdanning (EVU). Hun underviser på alle nivå. Bachelor (anvendt datateknologi), Master (innovasjon og entreprenørskap), PhD (PINS programmet innovasjon for bærekraft) og EVU (digital transformasjon og ledelse).

Styreverv og roller

 

Vitenskapelige publikasjoner

Fosstenløkken, Siw Marita ; Kubberød, Elin; Viciunaite, Viktorija (2023). Entrepreneurial networks in localized embedding practices: a case study from the Norwegian micro wool industry. 25 s. Small Enterprise Research: The Journal of SEAANZ. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/13215906.2022.2164607

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita ; Kathenes, Andreas Knudsen (2023). Digital transformasjon og risiko: Hvordan håndteres ny teknologi?. Beta. Vol. 37.
https://doi.org/10.18261/beta.37.1.4

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2022). Public user innovation: exploring the support mechanisms and user roles in a public organisation. 21 s. European Journal of Innovation Management.
https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2022-0217

Kubberød, Elin; Viciunaite, Viktorija; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2019). The role of effectual networking in small business marketing. Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol. 26.
https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2019-0199

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2018). The role of plans in the formation of a new innovation practice: An innovation object perspective. 23 s. International Journal of Innovation Management.
https://doi.org/10.1142/S1363919619500312

Kubberød, Elin; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita ; Erstad, Per Olav (2018). Peer mentoring in entrepreneurship education: towards a role typology. Education + Training. Vol. 60.
https://doi.org/10.1108/ET-08-2017-0109

Guile, David; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2018). Introduction to the special issue: knowledge dynamics, innovation and learning. Industry and Innovation. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/13662716.2017.1414767

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2016). Systemic instruments for regional intervention in practice: The facilitation of an inventor-investor matchmaking process. International Journal of Innovation and Regional Development. Vol. 7.
https://doi.org/10.1504/IJIRD.2016.076200

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2015). Developing End-user Innovation from Circuits of Learning. Learning Organization. Vol. 22.
https://doi.org/10.1108/TLO-05-2014-0024

Grønning, Terje; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2015). The learning concept within innovation systems theorizing: A narrative review of selected publications on national and regional innovation systems. 14 s. Journal of the Knowledge Economy. Vol. 6.
https://doi.org/10.1007/s13132-014-0216-5

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig