English version
El Hassan Hamdani

El Hassan Hamdani

Kort om

Jeg har en PhD i nevrobiologi fra Universitetet i Oslo (UiO) fra 2003. Frem til slutten av 2018 jobbet jeg som forsker ved UiO og Oslo Universitetssykehus (OUS).
Mitt forskningsfokus er på sensorisk nevrovitenskap og atferd. Jeg søker å forstå hvordan hjernen behandler innkommende sensorisk informasjon fra omgivelsen. Jeg startet min forskningskarriere med å studere hvordan vi (dyr) bruker luktesansen for å skille en lukt fra en annen i en verden full av kjemiske stoffer (lukter). Deretter fortsatte jeg gradvis med å inkludere de funksjonelle mekanismene som er involvert i påfyllingen av nevrotransmittere glutamat og GABA i sentralnervesystemet. Jeg anvender funksjonelle teknikker i min forskning som elektrofysiologi (ekstracellulær registrering, patch-clamp og two-elektrode voltage clamp), mikroskopi (lys-, konfokalmikroskopi og «live imaging», og radioaktive opptaksundersøkelser.
Undervisning:
Jeg underviser i helsefaglige emner (anatomi og fysiologi, farmakologi og legemiddelhåndtering, og patologi og behandling).

Fagområder

Emner

Biologi   Nevrobiologi   Fysiologi   Lukt   Nevrofysiologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hamdani, El Hassan ; Popek, Mariusz; Frontczak-Baniewicz, Małgorzata; Utheim, Tor Paaske ; Albrecht, Jan; Zielińska, Magdalena; Chaudhry, Farrukh Abbas (2021). Perturbation of astroglial Slc38 glutamine transporters by NH4 + contributes to neurophysiologic manifestations in acute liver failure. 19 s. The FASEB Journal. Vol. 35.
https://doi.org/10.1096/fj.202001712RR

Moen, Marivi Nabong; Fjær, Roar; Hamdani, El Hassan ; Lærdahl, Jon Kristen; Menchini, Robin Johansen; Vigeland, Magnus Dehli; Sheng, Ying; Undlien, Dag Erik; Hassel, Bjørnar; Salih, MA; Khashab, HY; Selmer, Kaja Kristine; Chaudhry, Farrukh Abbas (2016). Pathogenic variants in KCTD7 perturb neuronal K+ fluxes and glutamine transport. Brain. Vol. 139.
https://doi.org/10.1093/brain/aww244

Hamdani, El Hassan ; Gudbrandsen, Marius; Bjørkmo, Mona; Chaudhry, Farrukh Abbas (2012). The system N transporter SN2 doubles as a transmitter precursor furnisher and a potential regulator of NMDA receptors. 13 s. Glia. Vol. 60.
https://doi.org/10.1002/glia.22386

Lastein, Stine; Stabell, Ole B.; Larsen, Helene Kile; Hamdani, El Hassan ; Døving, Kjell Bjarne (2012). Behaviour and neural responses in crucian carp to skin odours from cross-order species. Behaviour. Vol. 149.
https://doi.org/10.1163/1568539X-00003013

Døving, Kjell Bjarne; Hansson, Kenth-Arne; Backström, Tobias; Hamdani, El Hassan (2011). Visualizing a set of olfactory sensory neurons responding to a bile salt. Journal of Experimental Biology. Vol. 214.
https://doi.org/10.1242/jeb.046607

Nissen-Meyer, Lise-Sofie; Popescu, Mark-Christian; Hamdani, El Hassan ; Chaudhry, Farrukh Abbas (2011). Protein Kinase C-Mediated Phosphorylation of a Single Serine Residue on the Rat Glial Glutamine Transporter SN1 Governs Its Membrane Trafficking. Journal of Neuroscience. Vol. 31.
https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3694-10.2011

Hamdani, El Hassan ; Lastein, Stine; Gregersen, Finn; Døving, Kjell Bjarne (2008). Seasonal variations in olfactory sensory neurons - Fish sensitivity to sex pheromones explained?. Chemical Senses. Vol. 33.
https://doi.org/10.1093/chemse/bjm072

Lastein, Stine; Hamdani, El Hassan ; Døving, Kjell Bjarne (2008). Single unit responses to skin odorants from conspecifics and heterospecifics in the olfactory bulb of crucian carp Carassius carassius. Journal of Experimental Biology. Vol. 211.
https://doi.org/10.1242/jeb.018739

Sanz, Guenhaël; Thomas-Danguin, Thierry; Hamdani, El Hassan ; Le Poupon, Claire; Briand, Loïc; Pernollet, Jean-Claude; Guichard, Elisabeth; Tromelin, Anne (2008). Molécules odorantes et récepteur olfactif humain. Chemical Senses.
https://doi.org/10.1093/chemse/bjn032

Hamdani, El Hassan ; Døving, Kjell Bjarne (2007). The functional organization of the fish olfactory system. Progress in Neurobiology. Vol. 82.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig